Lomakkeet

Word-tiedostot voi täyttää Word-tekstinkäsittelyohjelmalla ja
Pdf-tiedostot voi tulostaa ja täyttää.
 

 

Hallinnon lomakkeet

Hakemus kunnan avustuksesta seuralle/yhdistykselle/yksityiselle  Word  Pdf
 

Ilmajoki-halli

Käyttövuorohakemus   Word   Pdf
Varaussopimus  Word   Pdf
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin anomuslomake  Pdf 

 

Jätehuolto

Jätehuollon lomakkeet löytyvät Lakeuden jätelautakunnan sivulta kohdasta:   Asiointi -> Lomakkeet
 

Kesätyöt

Kesätyöhaku,    2020

Yrityksille ja yhdistyksille maksettava kesätyötuki 2020:
Kesätyösopimusohje/varauslomake 2020 word
Tilityslomake word
 

Kunnallistekniikka

Yksityistieavustushakemus 2019  word

 

Koulut ja varhaiskasvatus

Poikkeava haku kouluun (word)
Kouluhuoneiston varauslomake (kaupalliseen käyttöön)  (pdf)
Kouluhuoneiston varauslomake (ei kaupalliseen käyttöön)  (pdf)
Ilmajoen koulujen liikuntasalit ja varausten yhteyshenkilöt (pdf)


Varhaiskasvatuksen lomakkeet

SIIRRY VARHAISKASVATUKSEN eASIOINTI-PALVELUUN 

Sopimus lapsen  päivähoitopaikan käytöstä ja hoitomaksun muuttamisesta     Pdf   
Tuloselvitys    Excel      Pdf
 

Apip lomakkeet

Hakemus Word
 

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Selvitys naapurin kuulemisesta  Pdf
Naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen   Pdf
Selvitys jäteveden johtamisesta  Pdf 
Kosteudenhallintaselvitys (Pdf)
Kosteudenhallintasuunnitelma (Pdf)
Selvitys rakennus- ja purkujätteestä Pdf
Ok-talon käyttöönottokatselmuksen tarkastuslista Pdf

 

Sosiaalitoimen lomakkeet

Varallisuuselvitys elatussopimusta varten Pdf
Muistutusmenettelylomake Doc
Kotipalvelu hakemus Pdf
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi Pdf
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki hakemus Pdf

Vammaispalveluhakemus Pdf
Vammaispalveluiden kuljetuspalveluhakemus Pdf
Omaishoidontuen kk-ilmoitus 2020   pdf
 

Vapaa-aikatoimen lomakkeet

Kuntorata avustushakemus pdf
Kilpailutoiminta-avustus hakemus pdf
Hakemus kunnan avustuksesta seuralle/yhdistykselle/yksityiselle pdf    
Stipendien hakulomake 2019 word
SM-mitalistien tietojen ilmoittamislomake word
 

Vesihuoltolaitoksen lomakkeet

Ilmoitus omistajan vaihdosta  Word   Pdf