Lomakkeet

Word-tiedostot voi täyttää Word-tekstinkäsittelyohjelmalla ja
Pdf-tiedostot voi tulostaa ja täyttää.
 

 

Hallinnon lomakkeet

Hakemus kunnan avustuksesta seuralle/yhdistykselle/yksityiselle  Word  Pdf
 

Ilmajoki-halli

Käyttövuorohakemus  Word   Pdf
Varaussopimus  Word   Pdf
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin anomuslomake  Pdf 

 

Jätehuolto

Jätehuollon lomakkeet löytyvät Lakeuden jätelautakunnan sivulta kohdasta:   Asiointi -> Lomakkeet
 

Kesätyöt

Kesätyöhaku,    2018
 

Kunnallistekniikka

Yksityistieavustushakemus 2017  Pdf
word

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Päivähoitohakemus   Word   Pdf 
Hoitopäivien muutos Pdf   
Tuloselvitys Excel Pdf
Hakemus perhepäiväkodiksi Pdf
 

Apip lomakkeet

Hakemus Word


Uuden OPS:in mukaiset lomakkeet 2011

Poissaolohakemus perusopetuksesta Word
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS Word
Huoltajien suostumus erityisen tuen lopettamiseksi ja oppilaan siirtämiseksi tehostettuun tukeen Word
Huoltajien suostumus erityisen tuen antamiseen Word
Oppilashuoltopaleverin muistio Word
Oppimissuunnitelma Word
Pedagoginen selvitys Word
Pedagoginen arvio Word
Tiedote huoltajille oppilashuoltoryhmän kokoontumisesta Word
Tukitoimien seuranta Word

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Rakennuslupahakemus    Pdf
Toimenpidelupahakemus    Pdf
Toimenpideilmoitus    Pdf
Purkamislupahakemus   Pdf
Purkuilmoitus  Pdf 
Selvitys pääsuunnittelijasta, rakennushankkeen vaativuudesta ja rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista  Word   Pdf
Vastaavan työnjohtajan ja KVV- sekä IV-työnjohtajan hakemus  Pdf
Selvitys naapurin kuulemisesta  Pdf
Naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen   Pdf
Selvitys jäteveden johtamisesta  Pdf 
RH1-lomake Pdf

 

Sosiaalitoimen lomakkeet

Varallisuuselvitys elatussopimusta varten Pdf
Muistutusmenettelylomake Doc
Kotipalvelu hakemus Pdf
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi Pdf

Omaishoidontuen kk-ilmoitus 2018 Pdf

Vapaa-aikatoimen lomakkeet

Kuntorata avustushakemus pdf
Kilpailutoiminta-avustus hakemus pdf
Hakemus kunnan avustuksesta seuralle/yhdistykselle/yksityiselle pdf  

 

Vesihuoltolaitoksen lomakkeet

Ilmoitus omistajan vaihdosta  Word   Pdf