Tarjouspyynnöt

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan löytyy osoitteesta www.hilma.fi.  
Julkaisemme tällä sivulla pääsääntöisesti kaikki hankintalain mukaisten kilpailutusten tarjouspyynnöt. Myös osa hankintalain kynnysarvojen alittavista tarjouskyselyistä julkaistaan tällä sivulla.
 

Käynnissä olevat kilpailutukset:


Tarjouspyyntö allaskemikaaleista

 

 

 

Päättyneet kilpailutukset

Tarjouspyyntö pöytätietokoneista ja kannettavista

Tarjouspyyntö kiinteistöjen talvikunnossapidosta 2019      
Tarjouspyyntö HILMAssa nro 2019-019669

Tarjouspyyntö talvikunnossapitotöistä ja lanauksista  
Lisäkirje nro 1,  20.9.2019
Tarjouslomake 2, höyläys ja polanteen poisto
Tarjouslomake 2, kaavateiden kunnossapito 
Tarjouslomake 2, yksityisteiden kunnossapidosta ja lanauksista
HILMA nro 2019-019155

Ilmajoen vuokratalot Oy : Leppätie 4, saneeraus

Tarjouspyyntö hiekoitushiekasta

Keteläntien peruskorjauksen kiviainekset ja niiden toimitus

Tarjouspyyntö kopiokoneesta Jaakko Ilkan koululle

Keteläntien peruskorjaukseen liittyvät maanrakennustyöt

Paalutus ja maanrakennusurakka 2019
Hankinnan avulla toteutetaan Herralan koulun ja SOTE-keskuksen uudisrakennuksen paalutustyöt ja niihin liittyvät maanrakennustyöt.

Tarjouspyyntö Äkkijuhantien perusperusparannuksen ja kevyenväylän rakentamisen kiviaineksista ja niiden toimituksesta

Tarjouspyyntö Äkkijuhantien peruskorjaus + klv, kunnallistekniikan tarvikkeet
 

Tarjouspyyntö Äkkijuhantien perusparannuksen ja kevyenliikenteen väylän rakentamisen konetöistä
-Lisäkirje nro 1 

Asfaltointitarjouspyyntö 2019

Tarjouspyyntö Ahonkylän koulun liikennejärjestelyjen konetöistä

Tarjouspyyntö keittiölaitteista

Tarjouspyyntö kiviaineksista

Tarjouspyyntö terveyskeskuksen vanhan osan osittaisesta purkamisesta ja Toimintatalon kokonaan purkamisesta KVR-urakkana

Lisätty 3.6.2019 (klo 10:27)   Lisäkirje nro 2 ja  asbestipurku-urakan yksikköhintaluettelo 
Lisäkirje nro 3   (klo 15:41)
Huom! Tarjousten jättöaikaa on jatkettu 4.6.2019 klo 16:00 saakka.

Tarjouspyyntö suodatinkankaasta

Tarjouspyyntö Kullaanmäentien ja Röysköläntien peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö pölynsidonnasta 2019

Tarjouspyyntö teiden ja alueiden kevätlakaisuista vuosille 2019-2020 sekä optiona vuodelle 2021

Käpälämäki II kiviainekset

Tarjouspyyntö SOTE-keskuksen uudisrakennuksen rakennesuunnittelusta ja talotekniikan suunnittelupalveluista 

Tarjouspyyntö SOTE-keskuksen väistötiloista

Tarjouspyyntö Käpälämäki II alueen konetyöurakka

Tarjouspyyntö Käpälämäki II kunnallistekniikan tarvikkeet

Tarjouspyyntö tietokoneista

Viikonlopun ruokakuljetukset Onnenkotiin ja Puistokotiin

Tarjouspyyntö kunnallistekniikan suunnittelupalveluista vuosina 2019-2020                   
Tarjouspyynnön lisäkirje nro 1 21.11.2018
Tarjousyynnön lisäkirje nro 2  27.11.2018
Tarjouslomake  3.12.2018

Tarjouspyyntö Toimintatalon peruskorjaus- ja laajennusvaiheen sekä Herralan koulun uudisrakennusvaiheen Rakenne- ja/tai talotekniikan suunnittelupalveluista

Lisäkirje nro 1 (12.9.2018) Tarjouspyyntöaineistoon lisätty (12.9.2018) Toimintatalon leikkauspiirustuksia
Lisäkirje nro 2 (24.9.2018)   Kysymyksiä ja vastauksia

Tarjouspyyntö Ilmajoen SOTE-keskuksen uudisrakennusvaiheen hankesuunnittelusta ja optiona kohteen arkkitehtisuunnittelusta
Tarjouspyynnön lisäkirje 12.9.2018    

Tarjouspyyntö Toimintakeskuksen peruskorjaus- ja laajennusvaiheen ja Herralan koulun uudisrakennusvaiheen arkkitehtisuunnittelusta

Tarjouspyyntö Kahmankujan peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Kahmankujan peruskorjauksen kiviaineksista ja niiden toimituksesta

Tarjouspyyntö Kahmankujan peruskorjauksen kunnallistekniikan tarvikkeista

Tarjouspyyntö Joupinkujan peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Joupinkujan peruskorjauksen kiviaineksista

Tarjouspyyntö Ahonkylän koulun perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan -tilan irtokalusteista  
Vastauksia kysymyksiin 28.6.2018

Tarjouspyyntö  katujen pohja- sekä kestopäällystystöistä 2018

Tarjouspyyntö katu- ja tievalaistuksista 2018
Lisäkirje nro  1    25.6.2018
Lisäkirje nro 2     29.6.2018  Tarjousten palautusaikaa pidennetty

Tarjouspyyntö Neiron koulualueen kunnallistekniikan työmaalle kiviaineksista ja niiden toimituksista

Tarjouspyyntö: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten operaattori-/välitystoiminnan kokonaispalvelun hankinta

Tarjouspyyntö Neiron koulun alueella Saunamäentien oikaisun ja piha-alueiden muutostöiden sekä kentän maanrakennustöistä yksikköhintaurakkana

Tarjouspyyntö Neiro, Kunnallistekniikan tarvikkeet

Tarjouspyyntö tienvarsien niiton ja raivauksen yksikköhintaurakasta vuosille 2018 - 2020

Tarjouspyyntö keittiölaitehankinnoista /Neiron päiväkoti    Tarkistettu tarjouspyyntö keittiölaitehankinnoista  29.5.2018

Tarjouspyyntö Rypsitien rakentamisen kiviaineksista ja niiden toimituksista

TARJOUSPYYNTÖ RYPSITIEN MAANRAKENNUSTÖISTÄ

Tarjouspyyntö Rypsitien rakentamisen kunnallistekniikan tarvikkeista

TARJOUSPYYNTÖ PÄÄLLYSTEMERKINNÖISTÄ

Palvelukeskus Kotokartanon vesikaton huoltomaalaus
Tarjouspyynnön lisäkirje  8.5.2018

Kiviaineksien tarjouspyyntö Vihtakallion kunnallistekniikan työmaalle

Tarjouspyyntö tietokoneista ja kannettavista

Tarjouspyyntö Vihtakallion konetöistä yksikköhintaurakkana
Tarjousten jättäaika päättynyt 16.3.2018 klo 12.

Tarjouspyyntö Vihtakallion kunnallistekniikan tarvikkeista
Tarjousten jättäaika päättynyt 16.3.2018 klo 12.

Tarjouspyyntö väliaikaisen ja siirtokelpoisen päiväkodin vuokraamisesta
Tarjousten  palautus 12.2.2018 klo 10:00 mennessä.
 

Tarjouspyyntö siirtokelpoisen päiväkodin hankinnasta
Tarjousten palautus 8.2.2018 klo 9:00 mennessä.

Tarjouspyyntö uimahallin allaskemikaaleista
Tarjousten palautus 15.2.2018 klo 12 mennessä.
 

Tarjouspyyntö vihanneksista ja tuoretuotteista ajalle 1.1.2018 – 1.12.2019
Tarjouskysely:  elintarvikkeiden tarjouspyyntö vuosiksi 2018-2019

Tarjouskysely  ruokaperuna, raaka, kuorittu ja kuorimaton


Tarjouspyyntö sosiaalipalveluiden asiointireittikuljetuksista ajalle 1.1.2018-31.12.2019 ja optiona 1.1.-31.12.2020