Tarjouspyynnöt

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan löytyy osoitteesta www.hilma.fi.  
Julkaisemme tällä sivulla pääsääntöisesti kaikki hankintalain mukaisten kilpailutusten tarjouspyynnöt. Myös osa hankintalain kynnysarvojen alittavista tarjouskyselyistä julkaistaan tällä sivulla.
 

Käynnissä olevat kilpailutukset:


Tarjouspyyntö tietokoneista

 

Päättyneet kilpailutukset

Viikonlopun ruokakuljetukset Onnenkotiin ja Puistokotiin

Tarjouspyyntö kunnallistekniikan suunnittelupalveluista vuosina 2019-2020                   
Tarjouspyynnön lisäkirje nro 1 21.11.2018
Tarjousyynnön lisäkirje nro 2  27.11.2018
Tarjouslomake  3.12.2018

Tarjouspyyntö Toimintatalon peruskorjaus- ja laajennusvaiheen sekä Herralan koulun uudisrakennusvaiheen Rakenne- ja/tai talotekniikan suunnittelupalveluista

Lisäkirje nro 1 (12.9.2018) Tarjouspyyntöaineistoon lisätty (12.9.2018) Toimintatalon leikkauspiirustuksia
Lisäkirje nro 2 (24.9.2018)   Kysymyksiä ja vastauksia

Tarjouspyyntö Ilmajoen SOTE-keskuksen uudisrakennusvaiheen hankesuunnittelusta ja optiona kohteen arkkitehtisuunnittelusta
Tarjouspyynnön lisäkirje 12.9.2018    

Tarjouspyyntö Toimintakeskuksen peruskorjaus- ja laajennusvaiheen ja Herralan koulun uudisrakennusvaiheen arkkitehtisuunnittelusta

Tarjouspyyntö Kahmankujan peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Kahmankujan peruskorjauksen kiviaineksista ja niiden toimituksesta

Tarjouspyyntö Kahmankujan peruskorjauksen kunnallistekniikan tarvikkeista

Tarjouspyyntö Joupinkujan peruskorjaukseen liittyvistä maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Joupinkujan peruskorjauksen kiviaineksista

Tarjouspyyntö Ahonkylän koulun perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan -tilan irtokalusteista  
Vastauksia kysymyksiin 28.6.2018

Tarjouspyyntö  katujen pohja- sekä kestopäällystystöistä 2018

Tarjouspyyntö katu- ja tievalaistuksista 2018
Lisäkirje nro  1    25.6.2018
Lisäkirje nro 2     29.6.2018  Tarjousten palautusaikaa pidennetty

Tarjouspyyntö Neiron koulualueen kunnallistekniikan työmaalle kiviaineksista ja niiden toimituksista

Tarjouspyyntö: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten operaattori-/välitystoiminnan kokonaispalvelun hankinta

Tarjouspyyntö Neiron koulun alueella Saunamäentien oikaisun ja piha-alueiden muutostöiden sekä kentän maanrakennustöistä yksikköhintaurakkana

Tarjouspyyntö Neiro, Kunnallistekniikan tarvikkeet

Tarjouspyyntö tienvarsien niiton ja raivauksen yksikköhintaurakasta vuosille 2018 - 2020

Tarjouspyyntö keittiölaitehankinnoista /Neiron päiväkoti    Tarkistettu tarjouspyyntö keittiölaitehankinnoista  29.5.2018

Tarjouspyyntö Rypsitien rakentamisen kiviaineksista ja niiden toimituksista

TARJOUSPYYNTÖ RYPSITIEN MAANRAKENNUSTÖISTÄ

Tarjouspyyntö Rypsitien rakentamisen kunnallistekniikan tarvikkeista

TARJOUSPYYNTÖ PÄÄLLYSTEMERKINNÖISTÄ

Palvelukeskus Kotokartanon vesikaton huoltomaalaus
Tarjouspyynnön lisäkirje  8.5.2018

Kiviaineksien tarjouspyyntö Vihtakallion kunnallistekniikan työmaalle

Tarjouspyyntö tietokoneista ja kannettavista

Tarjouspyyntö Vihtakallion konetöistä yksikköhintaurakkana
Tarjousten jättäaika päättynyt 16.3.2018 klo 12.

Tarjouspyyntö Vihtakallion kunnallistekniikan tarvikkeista
Tarjousten jättäaika päättynyt 16.3.2018 klo 12.

Tarjouspyyntö väliaikaisen ja siirtokelpoisen päiväkodin vuokraamisesta
Tarjousten  palautus 12.2.2018 klo 10:00 mennessä.
 

Tarjouspyyntö siirtokelpoisen päiväkodin hankinnasta
Tarjousten palautus 8.2.2018 klo 9:00 mennessä.

Tarjouspyyntö uimahallin allaskemikaaleista
Tarjousten palautus 15.2.2018 klo 12 mennessä.
 

Tarjouspyyntö vihanneksista ja tuoretuotteista ajalle 1.1.2018 – 1.12.2019
Tarjouskysely:  elintarvikkeiden tarjouspyyntö vuosiksi 2018-2019

Tarjouskysely  ruokaperuna, raaka, kuorittu ja kuorimaton


Tarjouspyyntö sosiaalipalveluiden asiointireittikuljetuksista ajalle 1.1.2018-31.12.2019 ja optiona 1.1.-31.12.2000

Tarjouspyyntö Tuomikylän viemäröinnin II-vaiheen kunnallistekniikan tarvikkeista


Tarjouspyyntö Tuomikylän viemäröinnin II-vaiheen maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Tuomikylän viemäröinnin II-vaiheen tienalituksista

Tarjouspyyntö Tuomikylän viemäröinti (vaihe 2), jätevesipumppaamoiden hankinnat

 

Tarjouspyyntö Palontien liikenneympyrän kasvilajikkeista
 

Tarjouspyyntö Varikontien peruskorjauksen maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Omatoimikirjastoratkaisusta
Valintapäätös

Myynnissä kiinteistö osoitteessa: Pajatie 5, Ilmajoki

Tarjouspyyntö asfaltoinneista ja pohjatöistä 2017
Lisäkirje nro 1  (10.7.2017)
Lisäkirje nro 2  (12.7.2017)

MYYDÄÄN  Ilmajoen ydinkeskustassa, Kauppatien ja kantatie 67:n välisellä alueella osoitteessa Asematie 5  Virastotalo

TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄKODISTA KVR-URAKKANA
Lisäkirje nro 1 +  rakennuspaikan pohjatutkimus (11.5.2017)
Lisäkirje nro 2 + liite    (15.5.2017)
Tekninen lautakunta valitsi 13.6.2017  urakoitsijaksi  Rakennusliike Lehto Oy:n

TARJOUSPYYNTÖ  Terveyskeskuksen alueen kuivatus, maanrakennusurakka, vaihe 2

TARJOUSPYYNTÖ LED-VALOPUTKISTA 
Lisäkirje nro 1,  (17.5.2017)

TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA AJALLE 1.8.2017 – 31.7.2019
Valintapäätös kuljetuksista (8.6.2017)
 

Terveyskeskuksen piha-alueen kuivatus, kunnallistekniikan tarvikkeet

Suurtehoruohonleikkuri

OPETUSTOIMEN KULJETUKSET  
Tarjouskilpailu koskee Ilmajoen kunnan esi- ja peruskoulukuljetusten hoitamista tarjouspyynnön mukaisilla kohteilla ajalla 1.8.2017-31.12.2019 ja optiona vuosina 2020, 2021 ja 2022.
Kysymykset ja vastaukset (31.3.2017)

Ahonkylän koulun ja Neiron koulun keittiölaitehankinnat
Lisäkirje nro 1 (lisätty 22.3.2017)
Lisäkirje nro 2 (lisätty 30.3.2017)

Pölynsidontasuola

Koskenkorvan ja Neiron koulun kopiokonehankinta (2 kpl)

PALONKORTTEERI Oy:n Kauppatie 26:n julkisivumaalausurakka

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT VUOSINA 2017-2020

Vesitornin katon peruskorjaus
Lisäkirje nro 1,  millä siirretään urakkatarjousten jättöaikaa 17.3.2017 klo 15 mennessä.
Lisäkirje nro 2,  lisätty 15.3.2017
Korjattu tarjouslomake, lisätty 15.3.2017

Ahonkylän koulun A-rakennuksen rakennus-  ja LVIS-tekniset saneeraus- ja muutostyöt
IV-urakan tarjouspyynnön lisäkirje 1 (lisätty 7.3.2017)

ILKANTIEN SILLAN PERUSKORJAUS 
Tarjouspyynnön lisäkirje (23.2.2017)

Tarjouspyyntö dataprojektoreista