Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja

Toimintatalo

Järjestää kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille sekä erillisellä sopimuksella myös muille kuntoutujille. Tehtävänä on ohjata, avustaa, kannustaa ja vastuuttaa asiakkaita tarjoamalla kullekin yksilöllisiä ratkaisuja toimintaan.                

  • Puutyöt, käsityöt, kudonta, askartelu, siivous- ja keittiötyöt, alihankintatyöt, avotyötoiminta
  • Liikunta, terveyskasvatus, itsestä huolehtimisen taidot, ajankohtaiset asiat, sosiaaliset taidot
  • Retket, tutustumiskäynnit, erilaiset tapahtumat, musiikki
  • Työtoimintaa järjestetään Toimintatalon ulkopuolella esim. yrityksissä tai kunnan muissa toimipisteissä.

Tavoitteet

  • Mielekäs ja yksilöllinen toiminta arkeen, joka lisää elämänlaatua
  • Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito
  • Elinikäinen oppiminen
  • Aikuisuuden tukeminen
  • Yhteisöllisyys ja sosiaalisten suhteiden tukeminen

Asumispalvelut

Kehitysvammaisille on tarjolla asumispalveluja tukiasunnoissa Puistorivissä ja asumispalveluyksiköissä. Kunnan asumispalveluyksiköissä Puistokodilla ja Onnenkodilla tarjotaan asukkaille asumiseen ja elämiseen tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja hoitoa.

Puistokoti ja Puistorivi                 

Puistokoti on kunnan ylläpitämä kehitysvammaisten asumisyksikkö, joka tarjoaa ohjattua kodinomaista asumista aikuisille kehitysvammaisille. Puistokodissa on tilaa kahdeksalle asukkaalle. Jokainen asukas huomioidaan omana yksilönään.

Puistorivi käsittää kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä seitsemän asuntoa. Puistorivi sijaitsee Puistokodin kanssa samassa pihapiirissä. Puistorivissä asuminen on itsenäisempää ja omatoimisempaa kuin Puistokodissa. Tuetulla asumisella pyritään mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen kaikilla elämän osa-alueilla.

Onnenkoti

Keskustaajamassa sijaiseva Onnenkoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua vaikeasti kehitysvammaisille aikuisille. Asukaspaikkoja on 15, joista 14 on vakituiseen asumiseen sekä yksi huone toimii kotona asuvien vuorohoitopaikkana. Onnenkodin toiminta-ajatuksena on tarjota asukkailleen turvallista ja kodinomaista sekä mielekästä arkea.


 


 

 

Vammaispalvelukoordinaattori
Toimintatalo, Puistokoti ja Puistorivi vastaava
Kirsti Yli-Ojanperä
puh. 044 4191 255

Palveluohjaaja Helena Mäki-Kahma
puh. 044 4191 257

Onnenkoti vastaava ohjaaja Soili Syrjälä
puh. 044 4191 248