Ympäristövalvonta

Ympäristötoimi hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Ympäristönsuojeluviranomaisen tavoitteena on huolehtia siitä, että lupapäätöksillä, neuvonnalla ja suunnitelmilla estetään vesien, maaperän ja ilman pilaantuminen ja luonnon muu kohtuuton kuormittaminen sekä samalla huomioidaan asukkaiden elinympäristön terveellisyys ja viihtyisyys. Ympäristötoimi antaa lausuntoja eri viranomaisille ja huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta. Lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin pyritään siihen, että erilaiset toiminnot aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja sen alaisena viranhaltijana ympäristöinsinööri.

Ajankohtaista

Ilmajoen kunta on mukana ympäristönsuojelun seudullisissa hankkeissa.

Seudullinen ilmastosrategia

Seinäjoen kaupunkiseudulla (Kauhava, Lapua, Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Alavus, Kuortane) on käynnistetty yhteisen ilmastostrategian laatiminen.
Projektin tavoitteina on:

  • Seinäjoen kaupunkiseudun yhteisen läpäisyperiaatteella toimivan ilmastostrategian laatiminen ja toteuttaminen
  • Seinäjoen seudun kuntien ja niiden virka- ja luottamushenkilöiden sitouttaminen ilmastotyöhön
  • Alueen toimijoiden verkostoitumisen lisääminen
  • Kuntien liittyminen Kuntaliiton ilmastonsuojelukampanjaan ja TEM:n ja Motivan koordinoimien energiatehokkuussopimuksen tai energiaohjelman solmiminen ja seuranta
  • Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen kartoitus ja niiden tilan seuranta
  • Ilmastosrategian tavoitteiden mukaisten innovatiivisten kehitys-, tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden käynnistäminen
  • Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa kuntien toiminnassa.

    Lisätietoja hankkeen nettisivuilta

Seinäjoen seudun kuntien ja niiden virka- ja luottamushenkilöiden sitouttaminen ilmastotyö


Projektin tavoitteina o

Ympäristöinsinööri
Mika Yli-Petäys
p. 044 4191 346