YRITYSALUEET

Sijoittuvan yrityksen opas verkkolehti (vain pc:n käyttäjät)

Sijoittuvan yrityksen opas

 

Yritysalueet Ilmajoen kartalla

Lentokentän alueen vieressä kulkee raskaan liikenteen määrällä mitattuna yksi maan merkittävimmistä väylistä. Valtatie 19 muovautuu näillä paikkeilla Seinäjoen ohikulkutieksi ja alueen saavutettavuus pohjoisen suuntaan paranee huomattavasti. Näin alueella on potentiaalia rahtiliikenteen ja sitä palvelevan toiminnan keskittymäksi ja lentokenttä mahdollistaa myös kansainvälisesti orientoituneiden yritysten luontevan sijoittumisen alueelle.
Lentokentän  alueen kaava on valmistunut. Tarjolla on tontteja eri tyyppiseen yritystoimintaan. Tontit räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.
Rengonharju

Kestopuun teollisuusalue: Alueella sijaitsee useita Vesi- ympäristö- ja energiatekniikan sekä muita lähinnä metallialan yrityksiä. Alueella sijaitsee myös kaukolämpölaitos. Alue sijaitsee kantatie 67:n välittömässä läheisyydessä. Kestopuun alue

Siltalan alue: Siltalan alue on Ilmajoen teknisen kaupan keskus, jossa sijaitsee myös esimerkiksi maakunnan suurin huonekaluliike Lähdesmäki Oy sekä Tokmanni. Alueella on myös yrityspalveluita. Alueella on vapaana enää kaksi yritystonttia mutta alue laajenee Nesteen huoltoaseman suunnalla, jossa asemakaava valmistuu vuonna 2014.
Ilmajoen keskusta

Aamukujan alueella on kaupallisesti kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä tontteja. Alueella toimii muun muassa kaksi maatalouskauppaa, joten esimerkiksi maataloutta palveleva kauppa tai palvelutoiminta voisi lisätä alueen vetovoimaa entisestään. Ilmajoen keskusta

Koskenkorvan alue sijaitsee Altian tehtaan välittömässä läheisyydessä Kantatie 67:n lisäksi myös valtatie 3 on alueen lähituntumassa samoin kuin rautatieyhteys. Koskenkorvan alueella on myös joitain vapaita toimitiloja täydentämään uusinvestoinnin kokonaisuutta.
Koskenkorva

Vakavuoren alue: Alue on keskustan läheisyydessä sijaitseva kustannustehokas vaihtoehto esimerkiksi teolliseen tai varastotiloja tarvitseville yrityksille. Alueella on tasamaan tonttien lisäksi myös pari suuremman korkeuseron tonttia, jos yrityksen prosessien kannalta korkeuserot ovat eduksi. Vakavuori

Laskunmäki: Laskunmäen alue sijaitsee 7 kilometriä Ilmajoen keskustasta (kantatie 67) Alaanentietä itään. Näennäisesti syrjäisemmästä sijainnista huolimatta maakuntakeskus on vain 17 kilometrin päässä ja läntisenä Helsinki - Oulu reittinä toimiva valtatie 19 vain n. 5 kilometrin etäisyydellä. Laskunmäki on maakunnan merkittävin kierrätysalan ja materiaalinkäsittelyn yritysalue. Alueella käsitellään pääosa maakunnan jätevirroista kunnallisen yhtiön toimesta.  Lakeuden Etappi Oy:n yhteydessä on monia kierrätykseen ja energiaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
Kunnallisen jäteyhtiön toimintojen ja  jäteyhtiön vuokraamien alueiden lisäksi alueelle on jo sijoittunut  metallikierrätysyritys ja merkittävä bioterminaali-investointi on meneillään. Alueelle soveltuukin esimerkiksi erilaisten materiaalivirtojen, sivu- ja jätevirtojen lajittelu- ja edelleenjalostustoimintaa.
Vahvaa investointivaihetta elävä Laskunmäki on tulevaisuuden edelläkävijäalue paljon tilaa ympärilleen vaativille materiaalienkäsittely- ja kierrätysalan yrityksille, jotka väljyyden lisäksi tarvitsevat liikenteellisesti keskeistä sijaintia toiminta-alueellaan. Laskunmäen alueella on asemakaavoitettua aluetta yhteensä n. 180 hehtaaria. Asemakaava-alueella onkin nyt Ilmajoen kunnalla myytävissä merkittäviä alueita vasta rakennetuilla tieyhteyksillä nopeillekin investoijille. Laskunmäki

Ahonkylä: Maakuntakeskuksen kupeessa yritystontti aivan kantatien lähistöllä. Ahonkylä

yritysasiamies
Rami Mattila
p. 044 4191 210

toimistosihteeri
Marianne Tallgrén
p. 044 4191 211