YRITYSALUEET

Sijoittuvan yrityksen opas verkkolehti

Sijoittuvan yrityksen opas (tulostettava versio)

 

Yritysalueet Ilmajoen kartalla 2017

Rengonharjun Logistiikkapuisto (Rengonharju Logistics Park)
vieressä kulkee raskaan liikenteen määrällä mitattuna yksi maan merkittävimmistä väylistä. Rengonharjun kohdalla Valtatie 19 haarautuu joen eteläiseksi pääsisääntuloväyläksi ja Seinäjoen itäiseksi ohikulkutieksi, joka muodostaa läntisen Helsinki-Oulu -pääliikenneväylän. Näin alueella on potentiaalia rahtiliikenteen ja sitä palvelevan toiminnan keskittymäksi. Lentokenttä mahdollistaa myös kansainvälisesti orientoituneiden yritysten luontevan sijoittumisen alueelle.
Lentokentän  alueen kaava on valmistunut. Tarjolla on tontteja eri tyyppiseen yritystoimintaan. Tontit räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.
Rengonharju

Ilmajoen Teollisuusalue (Ilmajoki Industrial Park)
Alueella sijaitsee useita Vesi- ympäristö- ja energiatekniikan sekä muita lähinnä metallialan yrityksiä. Alueella sijaitsee myös kaukolämpölaitos. Alue sijaitsee kantatie 67:n välittömässä läheisyydessä. Ilmajoen Teollisuusalue

Siltalan alue
Siltalan alue on Ilmajoen teknisen kaupan keskus, jossa sijaitsee myös esimerkiksi maakunnan suurin huonekaluliike Lähdesmäki Oy sekä Tokmanni. Alueella on myös yrityspalveluita. Alueella on vapaana enää kaksi yritystonttia.
Siltala

Hansan Kauppa-alue (Hansa Retail Park)
Alueella on kaupallisesti kiinnostavia ja helposti maakunnan vilkasliikenteisimmältä tieltä (Kantatie 67) lähestyttäviä tontteja . Juuri kaavoitetun Hansatien osion ensimmäinen investointi on Keskon Supermarket. Alue kehittyy jatkossa päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan investoinnein. Aamukujan osiolla maatalouskaupan läheisyyteen viimeisimpänä investointina on toteutettu täysin uusi katsastusasema. Hansan kauppa-alueen kehittämissuunnitelma

Koskenkorvan Agrobiopuisto (Koskenkorva Agrobio Park)
sijaitsee Altian ja A-Rehun tehtaiden välittömässä läheisyydessä. Kantatie 67:n lisäksi myös Valtatie 3 on alueen lähituntumassa samoin kuin rautatieyhteys. Koskenkorvan alueella on myös joitain vapaita toimitiloja täydentämään uusinvestoinnin kokonaisuutta. Alueelle on investoitu viime aikoina reilun 30 milj. euron edestä uusiutuvien materiaalivirtojen hyötykäyttöön sekä uusien tuotelinjojen valmistamiseen. Koskenkorva

Vakavuoren alue
Alue on keskustan läheisyydessä sijaitseva kustannustehokas vaihtoehto esimerkiksi teolliseen tai varastotiloja tarvitseville yrityksille. Alueella on tasamaan tonttien lisäksi myös pari suuremman korkeuseron tonttia, jos yrityksen prosessien kannalta korkeuserot ovat eduksi. Vakavuori

Laskunmäen Kierrätyspuisto (Laskunmäki Recycling Park)
Laskunmäen alue sijaitsee 7 kilometriä Ilmajoen keskustasta (kantatie 67) Alaanentietä itään. Näennäisesti syrjäisemmästä sijainnista huolimatta maakuntakeskus on vain 17 kilometrin päässä ja läntisenä Helsinki - Oulu reittinä toimiva valtatie 19 vain n. 5 kilometrin etäisyydellä. Laskunmäki on maakunnan merkittävin kierrätysalan ja materiaalinkäsittelyn yritysalue. Alueella käsitellään pääosa maakunnan jätevirroista kunnallisen yhtiön toimesta.  Lakeuden Etappi Oy:n yhteydessä on monia kierrätykseen ja energiaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
Kunnallisen jäteyhtiön toimintojen ja  jäteyhtiön vuokraamien alueiden lisäksi alueelle on parissa vuodessa rakentunut erittäin merkittävää yksityistä kierrätys- ja materiaali-käsittelytoimintaa. Toimijat (kuten Revisol Oy) ovat erittäin yhteistyöhakuisia niin toimitila- kuin muissakin toiminnallisissa kysymyksissä. Alue soveltuukin esimerkiksi erilaisten materiaalivirtojen, sivu- ja jätevirtojen lajittelu- ja edelleenjalostustoimintaan.
Vahvaa investointivaihetta elävä Laskunmäki on tulevaisuuden edelläkävijäalue paljon tilaa ympärilleen vaativille materiaalienkäsittely- ja kierrätysalan yrityksille, jotka väljyyden lisäksi tarvitsevat liikenteellisesti keskeistä sijaintia toiminta-alueellaan. Laskunmäen alueella on asemakaavoitettua aluetta yhteensä n. 180 hehtaaria. Asemakaava-alueella onkin nyt Ilmajoen kunnalla myytävissä merkittäviä alueita vasta rakennetuilla tieyhteyksillä nopeillekin investoijille. Laskunmäki

Ahonkylä
Maakuntakeskuksen kupeessa yritystontti aivan kantatien lähistöllä. Ahonkylä

Yritysasiamies
Rami Mattila
p. 044 4191 210

Toimistosihteeri
Marianne Tallgrén
p. 044 4191 211