Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon.

Kunnanvaltuuston kokoonpano jatkokaudella 1.1.-31.5.2017
Luottamuspaikat (Kuntavaalit 2012)
Luottamushenkilöorganisaatio
Kunnanvaltuutetut kaudella 2013-2016 (Kuntavaalit 2012)
Koulujen johtokunnat 2013-2016

Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle 2013-2016: 

Puolue

Äänimäärä

Valtuutettujen määrä

Suomen Keskusta r.p. 2124 13
Kansallinen Kokoomus r.p. 1406 8
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p. 995 6
Perussuomalaiset r.p. 976 6
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 334 2
Vasemmistoliitto 51 0
yhteensä 5836 35