Seuraavat vaalit:

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 23.-26.5.2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5.2019.

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista eli  europarlamenttivaaleissa 8.5.2019.

Kuulutus Europarlamenttivaaleista 2019

 

 

Eduskuntavaalien 2019 tilastoja Ilmajoella

 

Vuosina 2019-2030 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

Kuntavaalien 2017 tulos Ilmajoella


 

 

lisätietoja:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Toimistosihteeri
Raili Korkiamäki
p. 044 4191 202

 

Europarlamenttivaalit 2019