Seuraavat vaalit:
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.201

 

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 23.-26.5.2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5.2018.

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019.

Tietoa Maakuntavaaleista

 

Vuosina 2017-2030 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

 


Kuntavaalien 2017 tulos Ilmajoella

 

 

lisätietoja:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Toimistosihteeri
Raili Korkiamäki
p. 044 4191 202

 

Kuulutus  Eduskuntavaalit 2019