OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen

      1. ILMAJOEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen

              * Paikallinen oppimisen tuki esiopetuksessa

      2. ILMAJOEN KUNNAN LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen

      3. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

      4. ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen​

              * Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasunnitelma

              * Työrauhaa koskeva suunnitelma

              * Kirjaston ja koulun yhteistyö Ilmajoella

              * Moniammatillisen yhteistyön vuosikello koulun ap/ip -toiminnassa

              * Tasa-arvosuunnitelma

              * Toimintamalli kiusaamisen puuttumiseksi

              * Koulukuljetusten periaatteet

              * Koulun ulkopuolella annettava opetus

              * Kieliohjelma 1.8.2016 alkaen

              * Ilmajoen esi- ja perusopetuksen ohjaussuunnitelma

              * Kyläkoulujen VAL-valintatarjotin kooste

              * Oppilashuoltosuunnitelma

              * Opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 - 2021

              * Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen opintokokonaisuudet ja arviointi

              * Oppimisen ja koulunkäynnin tuen opas

    

      TIIVISTELMÄ— ETELÄ-POHJALAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA