Ajankohtaista

24.01.2017

Ilmajoen kunnan elinkeinotoimi on tilannut Thermopolis Oy:ltä selvityksen kunnan energiankulutuksesta ja -tuotannosta. Tehdyn analyysin pohjana on käytetty Tilastokeskuksen, Energiateollisuuden ja Luonnonvarakeskuksen tilastoja, VTT:n toteuttaman Lipasto liikenteen päästöt laskentajärjestelmän tuloksia sekä suoraan energiantuottajilta saatuja tietoja.

Yhteenvedossa todetaan, että Ilmajoen kunnan alueella viime vuosina tehdyt energiainvestoinnit ovat kasvattaneet alueen energiatuotantoa, uusiutuvan energian osuutta ja energiaomavaraisuutta. Ennen Santavuoren, Mansikkavuoren ja Kiikerinkylän tuulivoimapuistoja ei kunnassa ollut sähköntuotantoa. Nyt tuulivoimaloiden keskimääräinen vuosituotanto ylittää sähkönkulutuksen kunnan alueella, joten sähkön osalta Ilmajoen kunta on energiaomavarainen. Samalla tuulivoima on lisännyt uusiutuvan energian osuutta kunnan energiapaletissa. Altian uusi höyryvoimalaitos, jossa on mahdollista käyttää ohrankuorta polttoaineena, lisää sekä kunnan energiaomavaraisuutta, että uusiutuvan energian osuutta.  Kaukolämmön ja Altian tehtaan toisen energian tuotantolaitoksen osuuden laskeminen kunnan alueen energiaomavaraisuuteen vaatisi selvityksen kunnan alueella tuotetusta turpeesta  ja puupolttoaineista.
Suurin haaste Ilmajoen 100 % energiaomavaraisuuden saavuttamisessa on öljyn ja erityisesti liikenteen suuri osuus Ilmajoella käytettävästä energiasta.

Kuva: Lentokuva Vallas Oy
Selvitykseen pääset klikkaamalla allaolevaa kuvaa.