Ajankohtaista

14.02.2017 - 15.02.2017

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   13.2.2017
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.

Kunnanhallitus käsitteli joukon kuntalaisaloitteita maanantaisessa kokouksessaan. Aloitteet etenevät  seuraavan kunnanvaltuuston (20.2.2017) käsittelyyn ja päätettäväksi.

§ 35   Kevään 2017  Kuntavaalien ulkomainontapaikkoina kunnan omistamilla rakennuskaava-alueilla tulevat olemaan Kauppatien varrella keskustassa torialue, Koskenkorvalla Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalon tontti ja Ahonkylässä kunnan omistama alue, vastapäätä Ahonkylän koulua ja Päiväkoti Vanamoa. Kunta ei peri maksua vaalimainospaikoista. Vaalimainonta näissä paikoissa on luvallista aloittaa 22.3.2017.     

§ 36     Vuonna 1986 painetun ”Ilmajoen Pitäjä” –Historiateoksen tilanne  
Kunnanhallitus päätti teoksen lahjoitusperiaatteista ja siitä, että kirjaa myydään jatkossa 10 €:n kappalehintaan.  Kirja tulee aikanaan myyntiin  kirjastoon, nykyisin sitä voi ostaa kunnantalon neuvonnasta.

§ 50      Esitys jatkamiseksi Kestävä –hankkeessa vuosina 2017-2019 ja liittyminen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudeksi 2017-2025  
Lapuan kaupunki on esittänyt Ilmajoen kunnalle, Kurikan kaupungille, Kuortaneen kunnalle ja Alavuden kaupungille, että kunnat jatkavat kuntien yhteistä ilmastotyötä vuosien 2017-2019 aikana ja, että kunnat liittyisivät kunta-alan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudeksi 2017-2025 ja nimeäisivät vastuuhenkilön sopimusta varten ja asettaisivat vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017-2025.

Hanketta varten varataan vuosille 2017-2019 yhteensä 125.000 €:n rahoitus, joka jaetaan %-osuuksien mukaisesti hankekuntien kesken.  Tuosta potista Ilmajoen vuotuinen osuus olisi 7830 €.
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että jatkorahoitusta hankkeelle ei myönnetä.

§ 51  Kunnanhallitus myönsi Lions Club Ilmajoki ry:lle 15.000 €:n kassalainan Kalliosalon Majan peruskorjaukseen. Muuta rahoitusta hankkeeseen saadaan Liiverin rahoituksella ja oman talkootyön osuudella.

§ 52   Kunnanhallituksen vuoden 2017 avustukset
Kuluvan vuoden budjettiin on varattu 48100 € yhteisöjen vuotuisiin avustuksiin. Koko summa on jaettuna ja hakijat saavat tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on tarkastettu.

§ 53 Ympäristöinsinöörin virka
Vt. ympäristöinsinöörinä  toiminut  Mika Yli-Petäys valittiin virkaan.

§ 58 Sopimus rakennuspaikan omistajalle aiheutuvista perustusjätteiden ja pilaantuneiden maiden aiheuttamista lisäkustannuksista

Kunnanhallitus hyväksyi Palon Katsastus Oy:n kanssa allekirjoitettavan sopimuksen, minkä mukaan kunta korvaa tontin omistajalle 17.000 €   rakennuspaikalla sijainneen entisen sahalaitoksen perustusjäämien, pilaantuneiden maiden ja niiden aiheuttamien kaivu- ja täyttötöiden sekä muiden rakennushankkeelle aiheutuvien kustannusvaikutusten vuoksi.

§ 61    Ilmajoen kunnanhallituksen välittömät toimenpiteet aluehallintoviraston 31.1.2017 tekemän tarkastuksen johdosta
Kunnanhallitus päätti  valtuuttaa kunnanjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan sekä henkilöstöpäällikön käyttämään lakitoimiston palveluita tarkastusraportin edellyttämällä tavalla.
/HK