Ajankohtaista

17.02.2017

VAPAAEHTOISEN A2-RUOTSIN KIELEN OPISKELUN ALOITTAMINEN 1.8.2017 LUKIEN

-    tiedote kolmansien luokkien oppilaiden huoltajille
-    kielivalintalomake
 
Ilmajoella järjestetään vapaaehtoisen A2-ruotsin kielen opetusta 4. luokka-asteelta lähtien. Opetuksen järjestämispaikkoina ovat viime vuosina toimineet Ahonkylän, Herralan ja Palonkylän koulut.

Opetusryhmä perustetaan, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta. A2-kielen opetusta annetaan lukuvuonna 2017-2018 seuraavasti:
•    neljännellä luokalla - kaksi (2) tuntia viikossa,
•    viidennellä luokalla - kaksi (2) tuntia viikossa  
•    kuudennella luokalla - kolme (3) tuntia viikossa (ed. opetussuunnitelman mukaan).

Opetusryhmät voidaan muodostaa yhden tai useamman kyläkoulun oppilaista. A2-kieltä opiskellaan pääkoulun lukujärjestyksen mukaisesti. Huoltajat vastaavat oppilaan mahdollisesta kuljetuksesta opetuskouluun.

Tiedotteen lopussa on kielivalintalomake osallistumisesta A2-ruotsin kielen opetukseen. Lomake palautetaan oppilaan omalle koululle viimeistään maanantaina 20.3.2017 riippumatta siitä, aloittaako oppilas ruotsin kielen opetuksen vai ei.  

•    Ruotsin valitseminen on vapaaehtoista, mutta sen jälkeen, kun valinta on suoritettu, oppilas sitoutuu opiskelemaan ruotsia. Mikäli oppilas kokee A2-ruotsin opiskelussaan suuria hankaluuksia ja opiskelumenestys on heikko, on oppilaalla mahdollisuus aloittaa ruotsin opiskelu B1-ruotsin ryhmässä. Tavoitteena kuitenkin on, että oppilas opiskelee aloittamaansa ruotsia pitkänä kielenä peruskoulun loppuun asti ja jatkaa mahdollisesti esim. lukiossa.
•    Vapaaehtoisen ruotsin kielen valintaa harkittaessa on syytä keskustella lapsen kanssa kielen valitsemiseen ja opiskeluun liittyvistä seikoista. On ensiarvoisen tärkeää, että lapsi on itse innostunut ja halukas oppimaan uutta vierasta kieltä.
•    Kielen opiskelu vaatii työntekoa ja pitkäjänteisyyttä.
•    Valintaa mietittäessä kannattaa ottaa huomioon aiempi menestys ja kokemukset, joita lapsella on englannin ja äidinkielen opiskelusta. Onnistuminen ruotsin opiskelussa edellyttää oppilaalta hyviä tietoja englannissa ja äidinkielessä.
•    Vanhempien tuki on tärkeää etenkin silloin, jos lapsi kokee kielenopiskelun vaikeaksi tai kohtaa kielenopiskelussaan ongelmia.

On hyvä huomata seuraavaa:
•    Kaikki 6. luokan oppilaat opiskelevat B1-ruotsia kaksi (2) tuntia viikossa.  
•    A2-ruotsin valinneet eivät osallistu B1-ruotsin opiskeluun. A2-ruotsin kielestä muodostuu ns. oma opintopolkunsa. Valinnaisen A2-ruotsin opiskeluun käytetään valinnaisiin (VAL) varattuja vuosiviikkotunteja, sekä B1-kielestä vapautuvia tunteja.  

Lisätietoja antavat:
•    ruotsin kielen lehtori Marianne Haavisto, puh. 044-4191 616, marianne.haavisto@ilmajoki.fi
•    ruotsin kielen lehtori Tuomo Kuismanen, puh.044-4191 619, tuomo.kuismanen@ilmajoki.fi
 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE