Ajankohtaista

15.03.2017

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa parhaillaan koko maan kattavaa FinTerveys-tutkimusta. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paikkakunnalla; Ilmajoella tutkimus toteutetaan 30.3.-7.4. Tutkimukseen on kutsuttu Ilmajoelta 219 henkilöä.

FinTerveys-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeita. Osa kutsutuista on valittu myös ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin. Tutkittavat on valittu satunnaisotoksella Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tutkimukseen kutsutaan noin 10 000 yli 18-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea. Luotettavien tietojen saamiseksi on tärkeää, että jokainen kutsuttu osallistuu tutkimukseen.

Mediatiedote:  FinTerveys

Ilmajoki on päässyt mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n toteuttamaan FinTerveys 2017 –tutkimukseen, joka on jatkoa mm. aiemmilta vuosilta tutulle FINRISKI-tutkimukselle. FinTerveys 2017 -tutkimus toteutetaan Ilmajoen terveyskeskuksessa 30.3.–7.4.2017 THL:n henkilökunnan voimin.

FinTerveys 2017 -tutkimuksessa on mukana yhteensä 50 paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Etelä-Pohjanmaan kunnista on Ilmajoen lisäksi mukana Seinäjoki, ja lähiseuduilta mukana ovat mm. Vaasa ja Kokkola. Tutkimuspaikkakunnilta kutsutaan satunnaisesti valittu edustava väestö terveystarkastukseen, jonka tuloksista kerätään tietoa laajaa tutkimusta varten. Kaiken kaikkiaan kutsuja lähetetään Suomessa tänä vuonna yhteensä 10 305:lle yli 18-vuotiaalle. Kutsut lähetetään postissa hyvissä ajoin, noin kuukautta ennen tutkimusaikaa.
”Jotta FinTerveys-tutkimuksesta saadaan kattavia tuloksia, on tärkeää, että mahdollisimman moni kutsun saanut tulisi terveystarkastukseen”, kannustaa tutkimuksen koordinaattori Katja Borodulin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. ”THL ei saa vastaavia tietoja mitään muuta kautta, vaikka ihminen olisikin juuri ollut terveystarkastuksessa vaikkapa omalla työterveyshoitajallaan.”
Tarkastukseen osallistuvilta mitataan mm. verenpaine, pituus, paino ja näkö. Lisäksi tehdään esimerkiksi laboratoriotutkimuksia.
”Tutkimukseen osallistuvat saavat THL:ltä käyttöönsä omat mittaus- ja laboratoriotuloksensa, joten kannustan kaikkia kutsun saaneita osallistumaan tutkimukseen, jos vain on mahdollista,” suosittelee JIK ky:n tutkimusyhteyshenkilönä toimiva johtava ylilääkäri Elina Majapuro. ”Tämä on hieno mahdollisuus saada suuri määrä tietoa omasta kehosta ja terveydestä.”

Jos tutkimuskutsun saaneilla kuntalaisilla herää kysymyksiä, he voivat olla yhteyksissä suoraan FinTerveys-tutkimuksen palvelunumeroon 0800 95225.
Lisätietoja tarvittaessa:
FinTerveys 2017 -tutkimuksen koordinaattori Katja Borodulin, p. 029 524 8569 tai katja.borodulin@thl.fi
JIK ky:n johtava ylilääkäri Elina Majapuro, p. 044 790 2310