Ajankohtaista

20.06.2017

Ilmajoen kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimivan sivistystoimialan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sekä yleissivistävän aikuiskoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen, kuten myös ammatillisen koulutuksen asiat. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa toimii kolme johtokuntaa: Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta (7 jäsentä), Jaakko Ilkan koulun johtokunta (7 jäsentä) ja peruskoulun alakoulujen johtokunta (12 jäsentä).

Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen sekä tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa vastaa ja päättää mm.
•    varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmista sekä vuosisuunnitelmien perusteista
•    päiväkotien toiminta-ajoista ja koulujen työ- ja loma-ajoista
•    toimialansa useammassa yksikössä suoritettavista kokeiluista ja itsearvioinnista
•    palvelualueiden ja palveluyksiköiden muodostamisesta,
•    esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasalueista, oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä tarvittaessa pääsy- ja soveltuvuuskokeista,
•    perusopetuksen aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista ja toimintasuunnitelmasta
•    sopimuksista, jotka koskevat toimialan järjestämien palvelujen tarjoamista muiden kuntien
•    asukkaille tai palvelujen hankkimista muilta kunnilta tai yhteisöiltä
•    peruskoulun palkattujen tuntien sijoittamisesta eri kouluihin
•    peruskoulun johtajan/varajohtajan tehtävien hoidon määräämisestä opettajanviran haltijalle tai tehtävien poisottamisesta
•    esioppilaan ja alakoulun oppilaan opetuksen erityisestä tuesta ja tuen järjestämisen lopettamisesta, jos toimenpiteestä ei ole löytynyt yhteistä näkemystä huoltajan kanssa
•    toimialaansa liittyvien koulu- ja muiden kuljetuksen ja saattoavustuksen myöntämisperusteista
•    kaikista niistä asioista, joista varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetussäännösten järjestämisestä annetun lain mukaan on päätettävä monijäsenisessä toimielimessä, ellei hallintosäännöstä muuta johdu.

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluu 10 kunnanvaltuuston (19.6.2017 § 84) toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii sivistystoimialan johtaja Kirsi Kinnunen. Lisäksi varhaiskasvatusasioiden esittelijänä toimii varhaiskasvatusjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet 2017-2021

        Jäsen                             Henkilökohtainen varajäsen
1.    Koskimies Heikki, pj.    Peltokoski Ulla
2.    Pienimäki Roope            Sinkkonen Olli-Pekka
3.    Väli-Torala Arto            Ylinen Antti
4.    Peltonen Leeni               Airila Lotta
5.    Mänty Sofia                   Paulasaari Päivikki
6.    Jokilehto Jari, vpj.         Koivumäki Sinikka
7.    Garbali Vera                  Leppälä Tiina
8.    Kivimäki Tapani            Mahlamäki Kirsi
9.    Välimaa Mari                Ylisaukko-oja Matti
10.  Niemistö Esa                 Palmu Veli-Jukka

Lisätietoja: sivistystoimisto@ilmajoki.fi, tai sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen, puh 044-4191 280.