Ajankohtaista

03.07.2017

Asiakas- ja potilaskokemuksen mittaaminen ja kehittäminen ovat nousseet viime vuosina yhä tärkeämpään rooliin myös julkisen sektorin palveluntarjoajien keskuudessa. Jotta palautetta olisi JIK-alueella entistä helpompi antaa, JIK ky on ottanut käyttöön 4 uutta asiakaspalautelaitetta. Palautelaitteet löytyvät jatkossa Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven lääkärinvastaanotoilta. Neljäs laite kiertää eri yksiköissä. Laitteet toimittaa yhteistyökumppani Roidu, jonka asiakaspalautejärjestelmiä on käytössä mm. Vaasan ja Tampereen kaupungilla, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä ja Turun yliopistollisella keskussairaalalla.
 
Palautetta keräävän laitteen ruudulla kysytään mm. ”Suosittelisitko palvelua tuttavallesi?” ja ”Mitä olisimme voineet tehdä toisin?”. Vastaukset säilytetään ja käsitellään tietoturvallisesti ja tietosuojamääräysten mukaan. 
 
Kyselyn voi täyttää pikaisesti vaikka jokaisen käynnin jälkeen. Myös muut JIK ky:n palautekanavat ovat edelleen käytössä, eli palautetta voi antaa myös paperilomakkeella ja verkossa (linkki osoitteessa www.jikky.fi/palaute). Palautteita seurataan JIK ky:ssä tiiviisti, ja saatuihin tietoihin reagoidaan.

Palautelaite näyttää tältä

Lisätietoja tarvittaessa:
Hoitotyön päällikkö Johanna Heino, p. 044 790 2315 tai johanna.heino@jikky.fi
Johtaja Hannele Ridanpää, p. 044 550 2623 tai hannele.ridanpaa@jikky.fi