Ajankohtaista

08.08.2017

Useimpien koulujen lukuvuosi alkaa elokuun puolessa välissä. Samalla tuhannet lapset ja nuoret
lähtevät koulumatkalle. Pohjanmaan poliisi panostaa koululaisten liikenneturvallisuusvalvontaan
erityisesti suojateillä ja koulujen lähistöillä. Lisäksi valvotaan muuta kevyen liikenteen käyttäytymis-
tä, kaikkien tienkäyttäjäryhmien liikennevalojen noudattamista risteyksissä, turvalaitteiden käyttöä
sekä muuta tarkkaamattomuutta aiheuttavia tekijöitä.  

Neuvoja vanhemmille:
- Harjoittele tai kertaa lapsesi kanssa koulumatkan teko. Vie lapsi kouluun kävellen tai pyö-
räillen, muista että lapsi ei opi kulkemaan liikenteessä mikäli sitä kuljetetaan autolla joka
paikkaan.  
- Harjoittele tien ylitystä suojatietä pitkin. Helpot "katso molempiin suuntiin"-ohjeet ymmärre-
tään parhaiten. Pienemmillä lapsilla etäisyyden ja nopeuden arviointi voi olla vaikeaa. Sil-
loin konkreettisista rajoista, kuten "jos auto on tuon talon kohdalla, niin ei enää saa ylittää
tietä" voi olla apua.  
- Neuvo lasta pysähtymään, mikäli matkan aikana tarvitsee käyttää kännykkää.
- Edistä polkupyöräkypärän käyttöä neuvomalla, opastamalla ja keskustelemalla kypärän
käyttämisen hyödyistä ja tarpeellisuudesta.

 
Turvallista koulumatkaa toivoo
Pohjanmaan poliisilaitos