Ajankohtaista

13.09.2017

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on saanut 31.8.2017 ilmoituksen entisen Kestopuu Oy:n kunnostetulla saha-alueella elokuun puolessa välissä tapahtuneesta ympäristövahingosta.

Caruna Oy on teettänyt sähkölinjojen maakaapelointia lähellä kenttää, johon on vuonna 1994 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti sijoitettu ja eristetty ympäristöstä kreosoottiöljyllä ja metallisuolakyllästeillä pilaantuneita maa-aineksia. Kaapelia kaivettaessa esiin oli tullut muoviputki, jota suojannut tulppa oli auennut ja epämiellyttävän hajuista nestettä oli valunut maahan. Vuoto oli tukittu paikan päällä, ja alueella tehty työ oli saatettu loppuun. Vuodon määrä oli mahdollisesti joitakin kymmeniä litroja.

Tapahtuneesta tehtiin ilmoitus kuntaan sähkönverkkoyhtiön sisäisen seurannan tuloksena. Vahingosta pidettiin 11.9 yhteinen palaveri alueella toimineen sähköverkkoyhtiön sekä sen urakoitsijoiden edustajien, Ilmajoen kunnan, Ilmajoen kunnan terveysvalvonnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kunnan terveydensuojeluviranomainen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tapahtuneen myötä päättäneet selvittää tarkemmin kapseloidun alueen kuntoa ja mm. voiko alueella olevista haitta-aineista aiheutua lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa.

Alueen kuivatusvedet lasketaan sadevesiviemäreitä pitkin Tuoresluomaan pääosin Kantatie 67 sillan kohdalta. Kuivatusvesistä ja kahdesta Tuoresluomassa sijaitsevasta pisteestä on otettu analysoitavaksi vesinäytteitä 5.9.2017. Näytteenottoa tullaan jatkamaan myös muista pisteistä Kestopuun lähialueella.

Viranomaiset suosittelevat varotoimenpiteenä, että Tuoresluoman veden käyttöä välillä Kantatien silta – Kyrönjoki vältettäisiin esimerkiksi kasteluvetenä siihen saakka, kunnes vesinäytteiden tulokset on saatu analysoitua.

Lisätietoja asiasta antavat:

Mika Yli-Petäys            Virpi Ala-Risku
ympäristöinsinööri        terveysvalvonnan johtaja
Ilmajoen kunta             JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
p. 044-4191 346           p. 040-026 4036