Ajankohtaista

13.09.2017

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA  11.9.2017
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen,  vimeistään  kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Kunnanhallitus sai yli neljä ja puoli tuntia kestävän kokouksen alussa  ajankohtaista ennustetietoa koulu- ja varhaiskasvatustilojen riittävyydestä sekä  kaavoitusarkkitehdin selonteon asuntotonttirakentamisen tilanteesta kunnan alueilla.

§ 267 Kunnanhallitus hyväksyi  osaltaan Hansan kauppa-alueen kehittämissuunnitelman. Suunnitelman on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.   Hansan Kauppa-alueen vahvuutena kehittämissuunnitelmassa nähdään mm. hyvä sijainti Ilmajoen keskustaajamassa, saavutettavuus ja näkyvyys kantatielle, vahva ankkuriyritys, kasvava markkina-alue ja kysyntä eli suuri väestöpohja ja kantatie 67:n ohikulkuliikenne.

Suunnitelma

§:t 268-273 Hyväksyttiin keskustan alueen päiväkodin rakentamiseen liittyvät sopimukset.
Rakennuttamissopimuksen urakkasummaksi tulee urakkasopimuksen mukainen 2.315.587 €.    Päiväkoti rakennetaan  Ala-Kuhnalan nykyisen päiväkodin läheisyyteen.  Urakan on määrä olla luovutuskunnossa tilaajalle viimeistään 1.8.2018.

§ 263 Joupinkujan yksityistien perusparantamisen lisämäärärahaesitys hyväksyttiin siten, että ensisijaisesti selvitetään mahdollisuus hankkeen siirtämisestä vuodelle 2018.  Ellei siirtäminen ole mahdollista lisämäärärahaesitys  etenee kunnanvaltuuston päätettäväksi, missä tapauksessa lisämääräraha katettaisiin kuluvan vuoden kassavaroista.

§ 261 Vakinaistettiin  puistotyöntekijöiden toimia 15.10.2017 alkaen. Henkilöt ovat toistuvasti olleet määräaikaisesti palkattuina tehtäviin.
§ 262 Mittamiehen/putkiasentajan toimi muutetaan 1.10.2017 alkaen mittamiehen toimeksi ja toimelle myönnettiin täyttämislupa.

§ 266  Kunnan ja kylätoimikuntien välisen yhteistyöryhmän jäseneksi nimettiin  Pauliina Hautamäki ja varajäseneksi Harri Koskela.

§ 275  Ilmajoen Vuokratalot Oy:n hallituksen jäseniä tarkennettiin  tasa-arvolain mukaisesti.

Hallitukseen valittiin :  Timo Tuuri, Urpo Ämmänkoski, Vappu Kuivamäki, Markku Koskela, Harri Koskela, Juhana Lähdesmäki, Kirsi Perälä  sekä varajäseniksi Simo Ojaluoma ja Johanna Reinilä.

/HK