Ajankohtaista

11.10.2017

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.9.2017 käsitellyt koulun ja päivähoidon tilojen riittävyyttä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.  Kokouksessa päädyttiin muodostamaan virkamiestyöryhmä kartoittamaan eri vaihtoehtoja. Työryhmässä ovat mukana sivistysjohtaja, yläasteen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja,  tekninen johtaja, Neiron ja Herralan koulujen johtavat opettajat sekä kunnanjohtaja.
Valmistelussa etsitään  väliaikaisia ratkaisuvaihtoehtoja välittömään tilatarpeeseen ja esitetään  mahdollisia isompia investointitarpeita.  Työryhmä esittää ratkaisuvaihtoehtonsa  26.10.2017  pidettävässä valtuuston budjettiseminaarissa.  
Lisätietoja työryhmän työskentelystä ja välivaiheen tuloksista voi kysyä kunnanjohtajalta.

Seppo Pirttikoski,   puh.  044 4191200