Ajankohtaista

13.11.2017

Kunnanvaltuuston kokouksen 13.11.2017 päätösten ennakkotiedote
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.

§ 96 Tuloveroprosentti vuodelle 2018
Valtuusto päätti korottaa, äänin 30 – 5,   tuloveroprosenttia  0,50 %,  jonka jälkeen tuloveroprosentti on 20,75 %.  Korotuksen hylkäämistä esitti valtuutettu Heikki Kuula, Hannu Akkasen ym. kannattamana.  Korotuksen jälkeen kunnan tuloveroprosentti säilyy edelleen maakunnan alhaisimpana.  Viimeksi kunnan tuloveroprosenttia on korotettu vuodelle 2014.

§ 97  Kiinteistöveroprosenttien määrääminen verovuodelle 2018
- Yleinen kiinteistöveroprosentti              0,93
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti      1,20
- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti      0,50
- Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti      0,00
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
- Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti           3,10

Kiinteistöveroprosentteihin ei tullut korotuksia.

§ 98  Ahonkylän koulun A-Rakennuksen peruskorjauksen muutostyöt ja lisäkustannukset
Ahonkylän koulun vanhimman 1930-luvulla rakennetun A-rakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöhanke käsittää keittiötilojen uudelleen rakentamisen ja ruokasalin peruskorjaus- ja muutostyöt.  Rakenteiden purkutöiden yhteydessä todettiin, että alapohjarakenteiden purkua ja uudelleen rakentamista oli toteutettava suunniteltua laajemmin. Rakennustöiden yhteydessä avattiin myös ruokasalin ja sen yläpuolella olevan välipohjan lattiarakenteita, jolloin todettiin, että myös välipohjan rakenteita on tarve rakentaa kokonaan uudelleen. Hankkeen korjauslaajuuden muutostarpeen vuoksi A-rakennuksen peruskorjaus- ja muutostyölle varattiin vuoden 2017 talousarvioon lisämäärärahaa  yhteensä 400.000 euroa (kustannusarvio 350.000 euroa + varaus suunnitteluratkaisujen ennalta arvaamattomiin kustannuksiin sekä muihin kustannusmuutoksiin 50.000€).   Lisämääräraha 400.000 €  katetaan lainanotolla.

§ 99 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston valittiin jäseniksi
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 valinnut Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseniksi Irma Petäjävirran, Heikki Koskimiehen ja Markku Koskelan. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän puolesta on todettu, että valituksi tullut Heikki Koskimies on kuntayhtymän työntekijä ja hän ei täten ole vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon.

Heikki Koskimiehen tilalle valittiin Antti Ålander.

§ 100  Laidunalueen korttelin 267/1 tontin myyntihinta ja myyntiehdot
Kunnanvaltuusto hyväksyi  tontin 267/1 myyntihinnaksi  5 €/m2 ja myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston aikaisempien hyväksymien periaatteiden mukaiset  (24.1.1991 § 12 ja 28.9.1993 § 124 ).

Kokouksessa jätettiin kaksi  valtuustoaloitetta:
-    Ilmajoen kunnan on järjestettävä kaikille 15 -24 vuotiaille kuntalaisille  maksuton ehkäisy
-    Toteutetaan kuntastrategiaa ja tehdään perheiden palveluista maakunnan parhaat  

§ 95 Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:n ajankohtaiskatsaus
-    Musiikkijuhlien hallituksen pj Timo Kosonen ja  hallituksen jäsen Juha Fält  esittivät  valtuustolle ajankohtaiskatsauksen.   /HK