Ajankohtaista

13.02.2018

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   12.2.2018
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. 

§ 31 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Kunnanhallitus hyväksyi määräykset  ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 32  Kunnanhallitus myönsi täyttämisluvan työvalmentajan tehtävään ajalle 1.3.2018-29.2.2020 ja lisäksi palkkausmääräraha vuodelle 2018. Täyttämisluvan ehtona on, että TE-toimisto osallistuu palkkakustannuksiin 50 %. Työvalmentaja työskentelee kuntouttavan työtoiminnan tehtävissä. Toiminta vaatii asiantuntevaa työvalmentajaa, joka pystyy ohjaamaan asiakkaita ja tukemaan työyhteisöjä käytännössä.

§ 33 Kutsuntalautakuntaan nimettiin jäseniksi  Mari Roos ja Matti Köykkä sekä varajäseniksi Risto Lahti ja Jari Jokilehto.  Kutsuntatilaisuus Ilmajoella on 26.9.2018.

§ 34 Kunnanhalllitus jakoi  vuoden 2018 avustusmäärärahoja eri yhteisöille  53.746  €. Vuosittaiset avustusmäärärahat saivat  myös Rengonharjusäätiö (§ 35) takausvastuun perusteella rahoituskustannuksiin 41.961 € ja Ilmajoen Musiikkijuhlat (§ 36)  68.000 €.
Lähtelän kytötien ja Laivanpääntien tiekunnat (§ 41)  yhdessä saivat 6000 €  tien kunnossapidon suunnittelukustannuksiin.

§ 37-38  Kunnanhallitus päätti lopettaa kaavoitusprosessit Lauroselankujan alueella, korttelissa 149 ja Tuoresluoman alueella, korttelissa 286/1  omakotitonttien muuttamisesta rivitalotonteiksi.  Tontit pysyvät  omakotitontteina.

§ 39  Varhaiskasvatukseen perustetaan 7 lastentarhanopettajan tointa ja 7 päivähoitajan tointa. Toimille myönnettiin täyttämisluvat.  Tehtävät ovat olleet tähän saakka määräaikaisia. 

§ 40  Kirjanpitäjän virkaan valittiin  Marianne Kiukkonen ja varasijalle Johanna Tulensalo.  Hakemuksia virkaan tuli 14.    /HK