Ajankohtaista

22.02.2018

Me Ilmajoen kampuksen opiskelijat tuemme Ilmajoen kunnan vaatimusta saada ylimääräinen yhtiökokous, jossa tehty siirtopäätös otetaan uudelleen käsittelyyn. Päätöstä tehdessä on vedottu säästösyihin, joten on vähintäänkin kohtuullista, että Framille siirtymisestä aiheutuvat kustannukset tuodaan julki vertailukelpoisena.

Ala-Fossin maatalousyhtymän kanssa juuri tehty sopimus yrittäjävetoisesta koulutusmaatilasta lisää käytännön opiskelun houkuttelevuutta, jonka hyödyntäminen käy huomattavasti haastavammaksi Framilla opiskellessa. Opiskelijoille olisi erittäin tärkeää päästä hyödyntämään tätä uutta mahdollisuutta täysimääräisesti.

Pian on vuosi kulunut järjestämästämme mielenosoituksesta Framille, jonka myötä kävi varmasti selväksi, mikä on opiskelijoiden tahtotila. Maaseutuhenkisestä opiskeluympäristöstä emme ole valmiita luopumaan.  

Ilmajoen opiskelijoiden puolesta 

IMO Ry