Ajankohtaista

13.03.2018

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. 

§ 48 ILMAJOEN VUOKRATALOT OY:N KIINTEISTÖJEN MYYNTI
Ilmajoen Vuokratalot Oy:n kiinteistöstrategiaryhmä on päätynyt kokouksessaan 5.2.2018 myymään kaksi kerrostalokiinteistöään,  Pappilantie 8 Ilmajoen keskustassa ja Raskulantie 4 Koskenkorvalla. Kunnanhallitus antoi suostumuksensa Ilmajoen Vuokratalot Oy:lle kiinteistöjen myynnin menettelytapaohjeista.

§ 61  Edustajan valitseminen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.3.2018

Yhtiökokousedustajiksi valittiin   Ahti Ranto, Timo Tuomikoski ja Antti Ålander.  Lisäksi Ilmajoen kuntaa tulee edustamaan avustajan roolissa asianajaja Mika Miesmäki.

§:t 53-54 Kunnanhallituksen päätöksellä  aloitetaan kaavoitus Käpälämäki II –alueella Ahonkylässä ja Koulukeskuksen alueelle haetaan kaavoitusmuutoksella maankäytön kokonaisvaltaista suunnitelmaa.

§:t 55-56  Västilän kunnanosan (Koskenkorva) asemakaavan muutos kortteleissa 116-17  (Latvalantie)  ja Herralan kunnanosan asemakaavan muutos korttelissa 107 tontilla 5 sekä maatalousalueella (Yli-Ojanperä)  hyväksyttiin ja  muutosehdotukset tulevat julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

§:t 63-64   Kunta tekee maakauppoja Ahonkylästä raakamaaksi ja vahvistaakseen kunnan vaihtomaavarantoa.  

§ 73 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Santavuoren alueella oleva kunnan omistama tila tullaan myymään tarjousten perusteella.

§ 69 Uuden keskusta-alueen päiväkodin valmistumisen myötä  (syksyllä 2018)  lakkautetaan varhaiskasvatusyksiköiden toiminta seuraavissa yksiköissä: Ala-Kuhnala, Ennu, Kranni, Lukurati ja Palonkylä ja siirretään toiminta ja sijoitetaan varhaiskasvatusyksiköissä olevat lapset  uuteen yksikköön.

§ 72  Vuoden 2017 talousarvioylityksiin on pyydetty hallintokunnilta selitykset ja kunnanhallitus esittää  valtuustolle ylitykset hyväksyttäväksi.

§ 57    Könninkaaresta (Könnintie 34)  vuokrataan tilat Kotirapun käyttöön 12.2.2018 lukien sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin k y:n käyttöön 1.3.2018 alkaen.  Myöskin Ilkan Partiolaisille vuokrataan tilat samasta rakennuksesta.

§ 58 Ilmajoen Omakotiyhdistykselle myönnettiin vuorasopimusajan  pidennystä Herralan kyläsaunan alueelle 31.12.2028 saakka määräaikaisena, sen jälkeen  sopimus jatkuu vuoden kerrallaan.   Omakotiyhdistyksellä  on tulossa rakennushanke, Leader-rahoituksella,  kyläsaunan alueelle.

§ 65 YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE MAKSETTAVAN KESÄTYÖTUEN SUURUUS JA MYÖNTÄMISEN EHDOT VUONNA 2018

Kunnanhallitus päätti maksaa kesätyötukea yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikan järjestämisestä ilmajokiselle nuorelle. 
Vastaava käytäntö on alkanut jo vuonna 1997.  Varaus kesätyötuesta tulee toimittaa erillisellä varauslomakkeella henkilöstötoimistoon / henkilöstöjohtaja viimeistään 31.5.2018 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneille varauksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää. (Asiasta tulee erillinen ilmoitus kunnan nettisivulle lähipäivinä.) 

§:t 49-51 ja 70  Viroille täyttämislupia

- 2:lle erityislopettajan viralle 1.8.2018 lukien
- Onnenkodin sairaanhoitajan toimeen 1.4.2018 alkaen
- Vanamon päiväkodin johtajan virka muutetaan  syksyllä valmistuvan uuden Keskustan päiväkodin johtajan viraksi.

§ 60    Henkilöstöjohtajan virka päätettiin julistaa haettavaksi. Edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästä 6.3.2018 alkaen.

§ 68 Vahvistettiin hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähteen virkavaali.

§ 61  Osallistuminen Altia  osakeantiin

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti osallistua Altian osakeantiin.   /HK   Tiedotetta täydennetty § 69 osalta