Ajankohtaista

09.04.2018

Kunnanhallituksen kokousuutisia 9.4.2018

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.

§ 88 Kuntouttavan luokan toiminnan esittely
Kuntouttava luokka on toiminut Palonkylän koululla kuluvan vuoden alusta lähtien.
Kuultiin luokan opettajan Riikka Mäkisen esitys toiminnasta.

§: 89-90 Myönnettiin täyttämisluvat kentänhoitajan ja Onnenkodin lähihoitajan toimille.

§ 91 Henkilöstötilinpäätös 2017
Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstötilinpäätöksen. Henkilöstötilinpäätös saatetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

§ 92 Vuoden 2017 tilinpäätös
Kunnanhallitus hyväksyi ja allekirjoitti 1.285.328,87 €:n ylijäämäisen tilinpäätöksen.
Kunnan lainamäärä vuoden 2017 lopussa oli 43,631 milj. € ja lainamäärä asukasta kohden oli 3.575 €. Lainamäärää on pystytty vähentämään edellisvuosiin verrattuna. Verotuotoissa oli lisäystä talousarviolukuihin nähden.

§ 93 Ilmajoen kunnan äänestysalueet
Päätös: Äänestysalueet säilytetään ennallaan 15.10.2018 alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Ilmajoella on 11 eri äänestysaluetta.

§ 94 Kunnanhallitus antoi selvityksen Altia Oyj:n osakkeiden ostosta tehtyyn oikaisuvaatimukseen ja totesi, että oikaisuvaatimukselle ei ole perusteita ja hylkää sen.

§ 95 Sote uudistukseen liittyvä valtuustoseminaari pidetään 24.4.2018 klo 18-20
Asiantuntijoiksi seminaariin tulevat:  muutosjohtaja Harri Jokiranta sekä vastuuvalmistelijat Tanja Penninkangas ja Päivi Leikkola.      /HK