Ajankohtaista

28.08.2018

Ilmajoen kunnassa on aloitettu palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvitys koskettaa sekä varhaiskasvatusta, alakouluja että Jaakko Ilkan yläkoulua. Selvityksessä tarkastellaan mm. nykyisen kouluverkon tilojen kuntoa, ajanmukaisuutta, turvallisuutta ja riittävyyttä suhteessa oppilasmäärään, palveluverkon taloudellisuutta sekä toimivuutta suhteessa uuteen opetussuunnitelmaan. 

-Ilmajoella on tunnetusti Etelä-Pohjanmaan laajimpia kouluverkkoja. Kylien elinvoimaisuuteen on panostettu näin merkittävästi, kertoo opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja Heikki Koskimies. 

Kasvukunnassa lapsi- ja oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti ja kasvu näyttää ennusteiden mukaan jatkuvan myös seuraavina vuosina. 

-Ilmajoella palveluverkkoselvitys ei lähde koulujen sulkemisen lähtökohdasta. Olemme tilanteessa, jossa kokonaisuutta täytyy tarkastella ja sen pohjalta miettiä erilaisia skenaarioita mm. tulevia investointeja varten, linjaa sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen selvityksen syitä.

Palveluverkkoselvitystä varten on asetettu työryhmä, johon kuuluu eri hallinnonalojen viranhaltijoita ja poliittisia päättäjiä eri ryhmistä. Selvityksen aikataulu on linjattu niin, että se olisi valmis kesään 2019 mennessä. 

-Aikataulu soviteltiin työryhmässä siten, että mahdolliset eri vaihtoehdot palveluverkoksi voidaan esitellä syksyn 2019 aikana, jatkaa Kinnunen. Tämän syksyn aikana tullaan tekemään tekninen kartoitus kaikkiin kouluihin ja päiväkoteihin sekä kysely oppilaille, vanhemmille ja henkilökunnalle koulujen nykytilanteesta. 

Lisätietoja: 
-Kirsi Kinnunen, sivistysjohtaja, Ilmajoen kunta p. 044 4191 280
-Paavo Perälä, tekninen johtaja, Ilmajoen kunta p. 044 4191 300
-Heikki Koskimies, opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 830 2388