Ajankohtaista

12.09.2018

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

AIKO –rahoitushakemus kiertotalouden kehittämishankkeelle hyväksyttiin.  (§ 198 )
Seinäjoen seudun elinkeinoryhmä on pohtinut kuluneen vuoden aikana melko vähäisen yhteistyön aktivoimista esimerkiksi kuntakohtaisten strategisten kehityshankkeiden muodossa, joiden myötä alueen kunnat kirkastaisivat omia elinkeinollisia vahvuusalojaan. Ilmajoen kunnan panokseksi alueelliseen kehittämiseen tunnistettiin hyvin selkeästi ja yksimielisesti Laskunmäen Kierrätyspuiston sijaintipaikkakuntana kiertotalouden ”kehitysalustan” suunnittelun yhteistyössä sopivien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa.

Hankehakemuksen kustannusarvio tulee olemaan enintään 40 000 euroa, kuntarahaosuuden ollessa tästä 30 % (enintään 12 000 euroa). Hakemus ei edellytä lisämäärärahoja elinkeinotoimen 2018 vuoden budjettiin tai muutoksia 2019 vuoden budjettiraamiin. Hankkeen alustava toteutusaika on 22.10.2018 – 30.4.2019.

Ilmajoen kuntamarkkinoinnin tulevaisuuden suuntaviivoja –markkinointikyselyjen tuloksia esiteltiin kokouksessa ja käytiin vilkasta keskustelua kuntamarkkinointistrategian valmistelun tueksi. (§ 199)

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan ja Ilmajoen Kisailijat ry:n välisen miesten hiihtojoukkuetta koskevan yhteistyösopimuksen.  Sopimus sisältää kilpailukaudet 2018 ja 2019 ja on suuruudeltaan 12.000 € (6.000 + 6.000 €). (§ 200)


Kunnanhallitus antoi ohjeeksi valita Thermopolis Oy:n hallitukseen   ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys ja varaedustajaksi yritysasiamies Rami Mattila.  (§ 201) Samat henkilöt ovat olleet edustajina aikaisemmallakin kaudella. 
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö. Yhtiö on yksi Euroopan Unionin virallisista energiatoimistoista yhdessä noin 400 muun eurooppalaisen toimiston kanssa. Yhtiön tavoitteena on parantaa energiateollisuuden toimintaedellytyksiä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja energiaomavaraisuutta Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi yhtiö jakaa alueella tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista ja energian säästötavoista. Asiakkaina yhtiöllä on julkisyhteisöjä, yrityksiä ja kuluttajia, joille tarjotaan kehittämis- ja konsultointipalveluja sekä annetaan puolueetonta energianeuvontaa.

Kunnanhallitus haluaa vielä lisäselvitystä varhaiskasvatuksen henkilöstöselvitykseen (§ 195) ja jätti asian pöydälle.  
Myönnettiin täyttämislupia  (§:t 196-197) liikunnanohjaajan toimeen ja Onnenkodin ohjaajan toimeen.
/HK