Ajankohtaista

13.11.2018

Kunnanvaltuuston kokouksen 12.11.2018  päätösten ennakkotiedote

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.    Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 30 Sopimus lentoasemapalvelujen ostamisesta Seinäjoen lentoasema Oy:ltä/Vuoden 2018 maksuosuus

Kunnanvaltuusto hyväksyi maksettavaksi vuoden 2018 maksuosuuden 30 000 euroa Seinäjoen Lentoasema Oy:lle. Määrärahan käytön ehtona on se, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta osuudestaan vastaavalla tavalla. Em. ehto on täyttynyt.

§ 31 Sopimuksen jatkaminen lentoasemapalvelujen ostamisesta Seinäjoen lentoasema Oy:ltä

Kunnanvaltuusto päätti, että se
-varaa vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelmien käyttötalousosiin 30 000 euroa vuosittain käytettäväksi Seinäjoen Lentoasema Oy:n palveluihin;

-oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään sopimuksista ja muista em. määrärahan käyttämiseen liittyvistä järjestelyistä;

-oikeuttaa kunnanhallituksen ratkaisemaan määrärahan käytön erikseen vuosina 2019, 2020 ja 2021 sen jälkeen kun on todettu kuinka yhtiön lentoasematoiminta kehittyy ja

-toteaa, että määrärahojen käytön ehtona on se, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta osuudestaan vastaavalla tavalla.

Ostopalvelusopimuksen toteuttamisen edellytyksenä on myös, että Seinäjoen Lentoasema Oy antaa kunnalle kultakin sopimusvuodelta selvityksen yhtiön toiminnan kehityksestä ja yhtiön tilinpäätöksen.

Valtuutettu Hannu Akkanen esitti puheenvuorossaan päätösehdotuksen kohtaa  muutettavaksi siten, että kunnanhallituksen sijaan kunnanvaltuusto päättäisi määrärahan käytön erikseen vuosina 2019, 2020 ja 2021. Esitystä ei kannatettu,  joten kunnanhallituksen pohjaehdotus tuli hyväksytyksi.

§ 32 Ilmajoen kunnan tuloveroprosentti pysyy entisellään vuonna 2019, ollen 20,75 %.

§ 33 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019

Veronkorotusten vaikutus verokertymään:

Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat:
• Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
• Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55
• Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
• Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
• Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
• Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti  3,10

Muihin kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin ei tullut muutoksia.

§ 34 Röysköläntien yksityistien perusparantaminen

Röysköläntien yksityistie on saanut Ely-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen tien perusparantamiseen. Valtionavustus on 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.  Kuntarahoitus osuus  on laskelman mukaan 63.703 € (sis.alv).


Kunnanvaltuustolle jätettiin 2  valtuustoaloitetta:

- Reetta Kananoja ym.  Nuorille kulttuuritalo tyhjilleen jääneestä Päiväkoti Ennusta
- Hannu Akkanen  Kunnan esitettävä julkinen anteeksipyyntö Juha Mäenpäälle