Ajankohtaista

04.12.2018 - 05.12.2018

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   3.12.2018
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

 

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOINA OLEVISTA SOSIAALIHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖISTÄ SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2019 VAALEISSA
Eduskuntavaalit vuonna 2019 toimitetaan 14.4.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019. Europarlamenttivaalit ja mahdollisesti niiden kanssa samanaikaisesti toimitettavat maakuntavaalit toimitetaan 26.5.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.- 18.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikkoina ovat  Ilmajoen kunnanvirasto ja Koskenkorvan koulu.  Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusyksikkö ja vuorohoitoyksikkö Päivölä, Kotokartano, Niittykoti, Könninkoto, Hopiarati, Hoitokoti Tuulikello Koskenkorvalla sekä Hoitokoti Ilkka.

Vaalipäivän äänestyspaikkoja on 11.  Västilän äänestysalue/ Västilän koulu, Nopankylän äänestysalue/Nopankylän koulu, Huissin äänestysalue /  Ilomäen koulu, Peuralan äänestysalue / Koulutuskeskus Sedu Ilmajoentie,  Kunnallistalon äänestysalue /Kunnallistalo, Peltoniemen äänestysalue /Peltoniemen koulu, Palonkylän äänestysalue /Palonkylän koulu, Munakan äänestysalue /Munakan koulu, Tuomikylän äänestysalue/ Ahonkylän koulu,  Neiron äänestysalue /Neiron koulu,  Koskenkorvan äänestysalue                             /Koskenkorvan koulu.

ILMAJOEN PALVELUTALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019-2020
Kunnanhallitus nimesi kaksivuotiskaudeksi (2019-2020) Ilmajoen Palvelutalosäätiön hallitukseen Markku Löppösen, Helena Rahkolan ja Salme Hautalan.

AURINKONIITYN ASEMAKAAVA Ahonkylän kunnanosassa hyväksyttiin.  Kaava on ollut nähtävänä ja sinä aikana ei ole tullut muistutuksia.

TOIMINTATALON UUDISRAKENNUSHANKE
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan kannan, että toimintatalon peruskorjaus- ja laajennushanke korvataan talousarviossa uudisrakennushankkeella hankesuunnitelman mukaisesti. Kustannusarvio on 1.775 milj. euroa.  Perusturvalautakunta on myös uudisrakennushankkeen kannalla.

VALTIONVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ ISONKYRÖN KUNNAN ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
Isonkyrön kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 2.11.2018. Valtionvarainministeriö pyysi mm. Ilmajoen kunnalta lausuntoa Isonkyrön kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi.

Ilmajoen kunnanhallitus päätti puoltaa Isonkyrön liittymistä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

TÄYTTÖLUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN (0125) VIRKAAN 1.8.2019 ALKAEN
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyysi kunnanhallitukselta täyttölupaa peruskoulun luokanopettajan (0125) virkaan 1.8.2019 alkaen. Alkusijoituspaikkana on Nopankylän koulu. Täyttämislupa myönnettiin.

NUORISOTILAN OHJAAJIEN TOIMIEN VAKINAISTAMINEN
Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta esityksestä kunnanhallitus hyväksyi,  että määräaikaisesti toimineet osa-aikaiset nuorisotilan ohjaajat (13h/vko) ja (20h/vko) vakinaistetaan nykyisiin toimiin 8.1.2019 alkaen.

KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN  SULJETTUNA 7.12. JA 31.12.

SAATAVIEN POISTOT RESKONTRASTA JA KIRJANPIDOSTA VUODELTA 2018
Kunnanhallitus päätti poistaa kirjanpidosta yli kolme vuotta vanhat saatavat, yhteensä 20 648,00 euroa sekä alle kolme vuotta vanhoja saatavia 658,26 euroa.

Kokouspäätöksistä seuraavat asiat vaativat vielä kunnanvaltuuston hyväksynnän:
Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
Ilmajoen Kisailijat ry:n laina-ajan siirto
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Ilmajoen Vuokratalot Oy:lle
Laskunmäen alueen teollisuustonttien myyntihinnat ja -ehdot
Työterveyshuollon yhtiöittäminen
Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet  /HK