Ajankohtaista

29.01.2019

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

 

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2013 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2012 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistysjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli n. 19 tuntia viikossa ja enintään viisi (5) tuntia päivässä.

Ilmoittautuminen
Lukuvuonna 2019-2020 annettavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla 1.2.-3.3.2019 sähköisesti internetin kautta Wilmassa osoitteessa https://ilmajoki.inschool.fi/.

Mobiilisovelluksella esiopetukseen ilmoittautumista EI voi tehdä.

Jos jostakin syystä sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei onnistu, otatko yhteyttä sivistystoimistoon puhelimitse Helena Soini 044-4191 284 tai sähköpostitse sivistystoimisto@ilmajoki.fi

HUOM! WILMASSA EI VOI ILMOITTAUTUA VARHAISKASVATUKSEEN. Katso kohta Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.

Vuonna 2013 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan.

Lisätietoja sähköisestä ilmoittautumisesta saa sivistystoimistosta, puh. 044-4191 284 tai sivistystoimisto@ilmajoki.fi.

Huoltajan toivotaan antavan kaksi vaihtoehtoista (1. ja 2. vaihtoehdot) esiopetuspaikkaa varhaiskasvatuksen tarve huomioiden. Ilmoitettujen vaihtoehtojen perusteella pyritään muodostamaan esiopetusryhmät kunnan kokonaistilanne huomioiden. Tällä hetkellä esiopetusryhmän muodostumiseksi edellytetään vähintään seitsemän (7) lapsen ilmoittamista samaan ryhmään.

Mahdolliset esiopetuksen järjestämispaikat
PÄIVÄKOTIEN alaisuudessa
  1. Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 685
      Koulutie 41, 60720 TUOMIKYLÄ   

  2. Munakan päiväkoti                                        044-4191 807
      Kettusaarentie 31, 60450 MUNAKKA

  3. Neiron päiväkoti                                            044-4191 747 
      Saunamäentie 360, 60760 POJANLUOMA

  4. Palonkylän esiopetusyksikkö                        044-4191 739
      Savitie 10 B, 60800 ILMAJOKI           

  5. Peuralan esiopetus                                        044-4191 736
      Peuralankuja 40, 60800 ILMAJOKI             

  6. Västilän koulun esiopetusyksikkö                 044-4191 882
      Hyövältintie 4, 61330 KOSKENKORVA     

 KOULUJEN alaisuudessa
  7. Ilomäen koulu
      Mäkikyläntie 329, 61350 HUISSI                 044-4191 711

  8. Koskenkorvan koulu 
      Opintie 1, 61330 KOSKENKORVA              044-4191 893

  9. Nopankylän koulu
      Toimelantie 40, 61340 NOPANKYLÄ           044-4191 713 

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan asuinpaikkaan vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ilmoittautumisten perusteella esiopetuspaikoista ja -ryhmistä määrärahansa puitteissa kevätlukukauden 2019 aikana.

Kuljetus 
Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 kilometrin matkoille ja maksullisena alle 3 kilometrin matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on samassa paikassa varhaiskasvatuksessa. Maksullisessa kuljetuksessa (alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään viimeistään kesäkuussa. Esiopetusyksiköt informoivat vanhempia tutustumisen ajankohdasta.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, hakeudutaan siihen 3.3.2019 mennessä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan nettisivuilta:  Ilmajoki – Varhaiskasvatus, koulut ja opiskelu – Varhaiskasvatus – Sähköinen asiointi. http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=1037.

Lisätietoja: päiväkotien esiopetuksen yksiköistä, yhteystiedot edellä tai toimistosihteeri Helena Soini, puh. 044-4191 284, sivistystoimisto@ilmajoki.fi

 

Ilmajoella 29.1.2019

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA