Ajankohtaista

29.01.2019

HAKU PERUSOPETUKSEN AAMU- JA/TAI ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 2019–2020

Ilmajoen kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen (1. ja 2.) vuosiluokkien oppilaille sekä erityisoppilaille vuosiluokilla 3.-9., jos he kuuluvat kehitysvammalakiin perustuvan erityishuolto-ohjelman piiriin.

Ryhmän muodostuminen ja valintaperusteet 
Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan järjestämiseksi ja ryhmän muodostumiseksi on vähintään yhdeksällä (9) lapsella oltava syyslukukauden alusta alkaen jatkuva ja säännöllinen aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve. Lisäksi ryhmän muodostumisen edellytyksenä on toimintaan osoitetut riittävät määrärahat. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kevään 2018 kuluessa lopullisista aamu- ja iltapäivätoiminnan toimipaikoista toimintasuunnitelman puitteissa.

Mikäli toimintapaikkaa kohti tulee enemmän hakijoita kuin on tarjota paikkoja, etusijalla ovat oppilaat, joilla on asiantuntijan lausunto aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarpeesta, 1. vuosiluokan oppilaat sekä 2.-9. lk:n oppilaat, jotka kuuluvat erityishuolto-ohjelman piiriin. Tarvittaessa käytetään arvontaa. Päätös toimintaan ottamisesta ja hakemuksen mukaisen toimintamaksun vahvistamisesta pyritään lähettämään sähköisesti toukokuun loppuun mennessä.

Toiminnasta perittävät maksut 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut voivat muuttua nykyisestä myös kesken toimintakauden. Maksut ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

  • 1-10 päivää kuukaudessa tarvitsevalle 77 euroa kuukaudessa.
  • Yli 10 päivää kuukaudessa tarvitsevalle 148 euroa kuukaudessa.                 

Toimintaan haetaan ajalla 1.2.–3.3.2019 ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta Wilmassa osoitteessa https://ilmajoki.inschool.fi/
(Kirjaudu Wilmaan omilla tunnuksilla à Klikkaa yläpalkissa ”Lomakkeet” –välilehteä à Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan lv 2019-2020)

Hakemisessa käytetään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä saatuja Wilman käyttäjätunnusta salasanoineen. Tarvittaessa on saatavilla myös paperisia hakulomakkeita.

Lisätietoja: https://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=357, sivistystoimisto@ilmajoki.fi tai puh. 044-4191 488 / perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori.

Ilmajoella 29.1.2019

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA