Ajankohtaista

01.02.2019

TERVEYSKESKUKSEN UUDISRAKENNUS

(korvaa nykyiset Könnintien puoleiset vuodeosastot)

Suunnitelmat ja rakentaminen

Pääpiirustusluonnoksia on laadittu ja mm. tilojen sijoitteluiden ja pinta-alojen suhteen tehdään vielä tarkennuksia ja muutoksia suunnittelutyöryhmässä todettujen muutostarpeiden osalta. Pääpiirustukset valmistuvat helmikuun 2019 loppuun mennessä.
Rakennustyöt on suunniteltu käynnistyvän purkuvaiheella heinäkuussa 2019 ja varsinaiset rakennustyöt syksyllä 2019, suunniteltu valmistumisaika on loppusyksy 2020.

Väistötilat

Akuuttiyksikön väistötilasuunnittelu on käynnissä ja vaihtoehtoina ovat joko väliaikainen tilaratkaisu TK:n alueelle tai rakennustyöt on mahdollista myös vaiheistaa siten, että nykyinen akuuttivuodeosasto voi toimia nykyisellä paikallaan uudisrakentamisen ajan.

Vainajien säilytys ja kappeli sekä hoitotarvikevarasto sijoitetaan väliaikaiseen tilaratkaisuun TK:n alueelle.

Päivölän intervalliyksikkö siirtyy uudisrakentamisen käynnistymisvaiheessa Kotokartanoon/Kotokartanon ympäristöön heinäkuussa 2019.

Intervalliyksikön siirtymisen osalta selvitystyö käynnistyy nyt tilatyöryhmän toimesta.

TERVEYSKESKUKSEN v. 2014 VALMISTUNUT LAAJENNUSVAIHE
(mm. hammashoitola, hallinto, perhekeskus, neuvola, työterveyshuolto)

Suunnitelmat ja korjaustyöt

Laajennusvaiheen 2-kerroksen korjaustyöt on käynnistetty Ilmajoen kunnan toimesta. Purkutyöurakoitsija on aloittanut maanantaina 28.1 suojaus- ja purkutyöt väestönsuojan yläpuolisten lattiarakenteiden osalta ja muiden 2-kerroksen tilojen osalta työt käynnistyvät toimintojen siirryttyä väistötiloihin.

Kunnan yhteyshenkilöt:

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, 044-4191200 ja tekninen johtaja Paavo Perälä, 044-4191300