Ajankohtaista

27.02.2019

Käpälämäki II  alueen  kunnallistekniset maastotyöt ovat alkaneet.  Alue sijaitsee Käpälämäentien loppupäässä, mistä on mm. kulku elämysliikuntareitille.  Työmaan ajan kulku reitille ei onnistu tästä kohdin, vaan vaihtoehtoiset kulkureitit ovat  Tapiolantieltä, Kihokkitieltä, Kalliovuorentieltä ja Kaarikalliontieltä sekä Tuomikylän puolelta Pitkäkujalta.   Työmaan arvioitu valmistusaika on  toukokuun lopulla. Työmaan valmistuttua kulku elämysreitille palautuu sekä myös Käpälämäentien päässä oleva paikoitusalue on käytössä.

Käpälämäki II alueelle  rakennetaan 10 uudelle tontille kunnallistekniikkaa (kadut, vesi- ja viemärijohdot) Harjukalliontien ja Harjumetsäntien varteen.  Tontit tulevat  (8 kpl) varaukseen 8. huhtikuuta ja tonteista kaksi myydään saatujen tarjousten perusteella. Huutokauppa tonteista (2 kpl) avataan maaliskuun aikana.