Ajankohtaista

09.04.2019

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   8.4.2019
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 66 Varhaiskasvatuksen henkilöstöselvitys

Virkamiehet ovat työstäneet varhaiskasvatuksen organisaatiomallia kevään aikana. Varhaiskasvatuksen töiden uudelleen organisoinnin mallia esitellään kunnanhallituksessa asian jatkovalmistelua varten. Kunnanhallitus päätti, että aluejohtajamalli hylätään ja että siirrytään valmistelemaan kolmen päiväkodinjohtajan mallia.

§ 67  Kotiin kuljetettavat ateriat kotipalvelut tukipalveluna Jik Ky:ssä 1.4.2019 alkaen

Kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan, kuten Kurikan kaupunginhallituskin, että kotiaterioita jatketaan entiseen tapaan vuoden 2020 loppuun saakka.

§ 68    Tilan 145-421-9-1002  ostaminen kunnalle

Kunta ostaa maata Ahonkylästä, vanhan asuntoalueosan jatkeelta.

§ 69 Ahonkylän Vihtakallion  (Humikontie) tonttien  284/1,2,3 ja 285/1 antaminen myyntiin ja varattavaksi

Kunnanhallituksen päätti äänin 6 – 5, että Vihtakallion (Humikontie) korttelien 284/1,2,3 ja 285/1 tonttien myyntihinnat viedään tarkistettavaksi valtuustolle ja esittää, että myyntihinnaksi vahvistetaan 25 €/m2. Tontit voidaan antaa varattavaksi joko perinteisen varausmenetelmän kautta tai ne voidaan myydä nettihuutokaupan kautta, kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman.  Asia etenee vielä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

§ 70 Ilmajoen Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenet vuosiksi 2019-2020

Kunnanhallitus antoi ohjeen yhtiökokousedustajalle nimetä Ilmajoen Vuokratalot oy:n yhtiön hallitukseen Timo Tuurin, Urpo Ämmänkosken, Vappu Kuivamäen, Markku Koskelan, Harri Koskelan, Juhana Lähdesmäki ja Kirsi Perälän.
Varajäseniksi valittiin Simo Ojaluoma ja Johanna Reinilä.

§ 71 Vuoden  2018 tilinpäätös

Hyväksyttiin.  Tilinpäätös jätetään tilintarkastajalle tarkistettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen tilinpäätös siirtyy kunnanvaltuuston käsittelyyn.

§ 72 Henkilöstötilinpäätös 2018

Hyväksyttiin. Henkilöstötilinpäätös annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

§:t 74-75    Hyväksyttiin 2 täyttämislupaa  Onnenkodin lähihoitajan toimiin.

Henkilökunta on yksikössä kolmivuorotyössä ja yksikön henkilökuntavahvuus on 12,5.

§ 76   Vammais- ja ikäihmisten neuvoston jäsenyys

Terttu Salo toimii vammais- ja ikäihmisten neuvostossa Terveys ry:n Ilmajoen osaston edustajana toimikauden 2017-2021 loppuun.

§ 77   Luottamustoimen päättyminen perusturvalautakunnassa ja uuden jäsenen valinta

Uusi jäsen valitaan kunnanvaltuuston kokouksessa.

§ 78   Lausunto hakemuksesta luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi, Wanha Pirilä

Hyväksyttiin ja asia etenee kunnanvaltuustoon.

§ 79  Valtiovarainministeriö lausuntopyyntö Isonkyrön kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

Valtiovarainministeriölle puollettiin Isonkyrön kunnan liittymistä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan

§ 81   Kunnanviraston poikkeavat aukioloajat kevät- ja kesäkaudella

Kunnanvirasto pidetään suljettuna  perjantaina 31.5.2019 ja  heinäkuulla viikot 28-30,  8.7.-26.7.2019