Ajankohtaista

13.05.2019

Etelä-Pohjanmaan LAPE -hanke (Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017–2018)  päättyi 31.12.2018.
Hankkeen kokoamat suositukset jatkotoimenpiteiksi ovat tarkoitettu sekä kunnille että maakunnalliselle organisaatiolle.

Loppuraportin tiivistelmä

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteiksi