Ajankohtaista

13.05.2019

Kunnanvaltuuston kokouksen 13.5.2019  päätösten ennakkotiedote

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. 


§ 15  Luottamustoimen päättyminen ja uuden jäsenen valinta Perusturvalautakuntaan

Hanna-Liisa Yli-Rasku on valittu Perusturvalautakunnan alaiseen vakituiseen toimeen, täten hänen jäsenyytensä lautakunnassa on todettu päättyneeksi ja hänen tilalleen jäseneksi valittiin  Kirsti Valli.

§ 16  JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Tilaajalautakuntaan valittiin  valtuustokauden loppuun saakka  (31.5.2021)  kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valituiksi tulivat:  Seppo Pirttikoski /Tytti Luoto, Kirsti Yli-Ojanperä/Jari Renkola ja Jari Jokilehto/Harri Koskela.

§ 17  Lainan myöntäminen Etelä-Pohjanmaan Rautatieyhdistys ry:lle

Myönnettiin 50.000 €:n laina  yhden vuoden ajalle.  

§ 18  Ahonkylän Vihtakallion (Humikontien) tonttien antaminen myyntiin ja varattavaksi korttelissa 284/1, 2, 3 ja 285/1

Pohjaesityksestä poiketen valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen (10 - 25) alueen tonttihinnaksi 22 €/m2.

§ 19  Lausunto hakemuksesta luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi, Wanha Pirilä

Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan Ympäristölautakunta katsoo, että hakemus yksityismaalla sijaitsevan puun rauhoittamiselle on hyvin ja lainmukaisesti perusteltu, ja puun suojelu on siten mahdollista.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 20   Lisämääräraha maanhankintaan

Kunnan alkuvuoden aktiivisen maanhankinnan johdosta on syntynyt tarve lisämäärärahan esittämiseen. Vuoden 2019 talousarviossa on varattu maanostoihin 200.000 euroa ja maanvaihtoon 170.000 euroa. Tuloja talousarviossa on osoitettu myyntinä 200.000 ja vaihtona 170.000 euroa.

Tehtyjen ja vireillä olevien kauppojen yhteismäärä on alkuvuoden osalta 150.000 euroa. Vastaavan kehityksen jatkuessa loppuvuoden ajan on nähtävissä, että maanostoihin varatut määrärahat eivät riitä kattamaan loppuvuoden hankintoja. Näin ollen varautuminen nopeaan päätöksentekoon edellyttää 100.000 euron lisämäärän osoittamista maanhankintaan.
Päätös: Hyväksyttiin.