Ajankohtaista

10.06.2019

Kunnanvaltuuston kokouksen 10.6.2019  päätösten ennakkotiedote

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

Kokouksen alussa  kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Mannersuo vastaanotti kunnan onnittelut eräneuvoksen arvonimen johdosta. Onnittelupuheen piti varapuheenjohtaja Markku Koskela.

§ 24  Työterveys Botnia Oy:n osakkaaksi liittyminen

Kunnanvaltuusto päätti
- lähteä Työterveys Botnia Oy:n osakkaaksi ja merkitä osakkeita,
- maksaa osakkeet rahana,
- hyväksyi Työterveys Botnia Oy:n yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnoksen,
- valtuutti JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtajan hyväksymään liikkeenluovutukseen liittyvät luovutuskirjat (kauppakirjat) sekä kunnanjohtajan hyväksymään toimitiloja koskevat vuokrasopimukset,
- päätti siirtää työterveyshuollon toiminnot Työterveys Botnia Oy:n ja
- jatkaa markkinaehtoisen työterveysyhtiön perustamisen selvitystä. 

Päätös on ehdollinen siten, että Ilmajoen työterveyshuollon päätoimipisteen tulee sijaita Ilmajoen kunnan sote-keskuksessa. 

3.12.2018 aiemmin tehty päätös Työterveys Taimi Oy:n osakkeiden merkitsemistä toteutetaan ja pannaan täytäntöön, kun Kevan hallituksen ehdollinen sijoituspäätös Työterveys Taimi Oy:öön tulee voimaan ja Työterveys Taimi Oy:öön tulee riittävä henkilöasiakkaiden määrä.

§ 25  Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi viran perustettavaksi 1.1.2020 alkaen.

§ 26 Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2018

§ 27  Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyttiin ja  myönnettiin vastuuvapaus.  Tilikauden alijäämä 774.673,66 euroa siirretään tilikausien yli-/alijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Valtuustoryhmien esille tuomat asiat tilinpäätöksestä olivat hyvin yhteneväisiä ja tilinpäätöstyöhön  osalliset ja siihen vuoden aikana vaikuttaneet saivat kiitosta panoksestaan. 
Valtuustoryhmien puolesta puheet pitivät Matti Koivuluoma (kesk), Juho Raumanni (kok), Markku Koskela (sdp), Harri Koskela (ps), Esa Niemistö (sin).

Alijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta kunta on pystynyt tuottamaan lakisääteiset palvelut hyvin  ja järjestämään muitakin hyvinvointia tukevia lisäpalveluita.
Puheenvuoroissa kiinnitettiin  huomiota toimintakulujen ylittymiseen, vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, toisaalta velkamäärä asukasta kohden on hieman laskenut. Alijäämäisen tilinpäätösvuoden jälkeen tulee ennakoida kuluvan vuoden menokehitystä ajoissa. Henkilöstömäärän lisääntyminen ja henkilöstön sairaslomien määrän  nousu tulee selvittää. Tarkastuslautakunta sai kiitokset ”hellästä arviointikertomuksesta”.

Toimintakertomus 2018

§ 28   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkittiin tiedoksi ja arviointikertomuksen mukaisista huomioista tulee tehdä selvitys tarkastuslautakunnalle lokakuun 2019 loppuun mennessä. 

Arviointikertomuksen mukaan kunnan toiminta on ollut tarkoituksenmukaista. Kriisikuntavaaraa ei lähitulevaisuudessa ole.

Myös tarkastuslautakunta sai kiitosta hyvin tehdystä työstä ja puheenvuoroissa esille tuotiin mm. osavuosikatsausmallin ottamista käyttöön. Myös kuntastrategian päivittäminen valtuustokauden aikana nähtiin tärkeäksi.  Arviointikertomuksesta välittyy kehittämisen näkökulma ja kertomuksesta ei löydy vastakkainasettelukohtia.

§ 29  Kunnanhallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valtuustokauden (2019-2021) ajaksi valittiin 

Jäsen                                 Henkilökohtainen varajäsen
Ahti Ranto                         Sofia Mänty
Antti Ålander                    Juhani Filppula
Timo Tuuri                        Timo Kankaanpää
Reetta Kananoja                Leeni Peltonen
Maria Rahko                      Kirsti Yli-Ojanperä
Timo Tuomikoski              Kirsi Perälä
Pauliina Hautamäki          Helena Rahkola
Juhana Lähdesmäki          Jari Jokilehto
Johanna Reinilä                 Tapani Kivimäki
Salme Hautala                    Irma Salmi
Harri Koskela                     Veli-Jukka Palmu

§ 30   Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta valtuustokauden (2019-2021) ajaksi

Puheenjohtaja Ahti Ranto
1.varapuheenjohtaja Timo Tuomikoski
2.varapuheenjohtaja Antti Ålander

/HK