Ajankohtaista

16.07.2019 - 31.07.2019

Tiedote 19.7 .2019


Huissinojaan tapahtunut jätevesivuoto on saatu pysäytettyä ja jälkitoimenpiteitä on tehty.
Kunta jatkaa näytteiden ottoa yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa.
Tämänhetkisen arvion mukaan päästö ei ole aiheuttanut pohjaveden pilaantumista.

Ilmajoen kunnan Huissin alueella on päässyt vuotamaan jätevettä Huissinojaan.

16.07.2019

Ilmajoen kunnan Huissin alueella on päässyt vuotamaan jätevettä Huissinojaan. Alueella on tehty puhdistustoimenpiteitä ja tilannetta selvitetään parhaillaan.

Kiinteistöjä (alueella Marjoharju – Koskenristi, Vehkaviita, Hyövällinkylä, Rahnasto) , joilla on oma talousvesikaivo pyydetään ottamaan yhteyttä kunnan vesihuollon päivystysnumeroon 044 4191800.


Ko. alueella olevien ojien tai luomien vettä ei suositella toistaiseksi käytettäväksi kasteluvetenä. Mainitulla alueella myös kiinteistön omaa kaivovettä kasteluun käyttävien pyydetään ottamaan yhteyttä kunnan vesihuollon päiviystysnumeroon.

Huissinojaan tapahtuneen jätevesivuodon seurauksena Salonmäen pohjavesialueella sijaitsevien vesilaitosten talousvedestä tutkittiin mikrobiologinen laatu 15.7.2019. Talousvesissä ei todettu E. colia tai enterokokkibakteereja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tilannearvion mukaan jätevesivuodosta aiheutuva pohjaveden mikrobiologinen saastumisriski on pieni ja on epätodennäköistä, että Huissinojasta tai Nahkaluomasta olisi suotautunut jätevettä pohjavedeksi. Hydrogeologisen ja tilannearvion mukaan vuotopaikan pohjoispuolella sekä vuotopaikasta etäällä Koskenkorvalla sijaitsevien pienten ja keskisuurten talousvesilaitosten vedenottamoilla ei ELYn näkemyksen mukaan ole riskiä pohjaveden saastumisesta.

Terveysvalvonta selvittää asiaa yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lisätietoja
Terveystarkastaja Saana Laakkonen
p. 044 7902456