Ajankohtaista

10.09.2019

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   9.9.2019
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 178  VÄISTÖTILOJEN HANKKIMINEN PEURALAN PÄIVÄKODILLE JA HERRALAN KOULUN KAHDELLE LUOKALLE

Kunnanhallitus hyväksyi Pharmaco Oy:n tarjouksen 4 luokkahuoneen väistötiloista kokouksessaan 26.8.2019. Väistötilat palvelevat Peuralan koulun esikoululaisia sekä Herralan koululaisia. Myöhemmässä vaiheessa tiloilla tulee olemaan käyttöä Jaakko Ilkan koulun tarpeisiin.

Kunnanhallitus päätti, että väistötilat sijoitetaan Jaakko Ilkan koulun ja uimahallin sisäpiha-alueelle.

§ 179 ALUEELLISTEN ICT-PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Ilmajoki on päättänyt osallistua alueelliseen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä-hankkeeseen (khall 17.6.2019).  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tarkentuneet ja kunnanhallitus päätti, että Ilmajoen kunta osallistuu ohjelman hankintakustannuksiin 26 487 euron vuosiosuudella kahden vuoden ajan.

§:T  180 - 183TÄYTTÄMISLUPIA  VIRKOIHIN JA TOIMIIIN

Hyväksyttiin:
- lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka
- Puistokodin/Puistorivin 0,5 lähihoitajan toimeen
- Onnenkodin lähihoitajan toimi

§ 184 LAUSUNTO TUKI- JA OSAAMISKESKUS ESKOON PALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI

Ilmajoen kunta esittää Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi vuonna 2020 seuraavaa:
Asumispalvelut: Ilmajoella tuotetaan asumispalveluja kunnan omana toimintana Onnenkodin asumisyksikössä ja Puistokodin /Puistorivin yksiköissä. Ostopalveluna hankitaan ympärivuorokautisia asumispalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asumispalveluissa tullaan jatkossakin hyödyntämään kunnan omia yksikköjä tai asiakkaan toiveiden mukaista ratkaisua yksilöllisemmin. Ilmajoen kunnassa on tehty kehitysvammaisten asiakkaiden laitoshoidon purkamisen suunnitelma vuosille 2016- 2020. Suunnitelmaa on toteutettu ja kaikki asukkaat/ asiakkaat, joiden laitosasuminen voidaan purkaa on purettu tai suunnitelmat purkamisesta ovat olemassa. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa pyritään löytämään aina yksilöllinen ratkaisu. Uudet laitossijoitukset pyritään minimoimaan. Tilapäishoitoa lapsille järjestetään perhehoitona tai hankitaan ostopalveluna.

Työ- ja päivätoiminta: Ilmajoen kunta järjestää työ- ja päivätoimintaa omassa toimintatalossa. Ilmajoelle rakentuu uusi toimintatalo 2020 aikana. Uuden Toimintatalon myötä palvelujen tarjontaa monipuolistetaan ja kehitetään huomioiden erilaiset asiakasryhmät.

Muu palvelut: Kuntoutusohjausta tarjotaan erityislapsille ja heidän perheilleen yhteistyössä JIK ky:n kanssa sekä tehdään yhteistyötä Eskoon palveluiden kanssa. Henkilökohtainen apu tuotetaan omana toimintana ja sosiaaliasiamiestoiminta on Eskoon järjestämää kuten useissa muissakin Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Lainsäädön tulevat muutokset; kuten uusi vammaispalvelulaki, mahdolliset soten järjestämiseen ja tuottamiseen tehdyt uudistukset tulevat tuomaan muutoksia sekä Eskoon toiminnan sisältöön että rakenteisiin. Sote -muutoksessa tulee tehdä laaja-alainen palvelujen integraatio, jossa huomioidaan maakunnan asukkaiden tarpeet myös erityispalvelujen osalta. Tavoitteena tulee olla yhteinen kehittäminen ja keskittyminen vammaisten henkilöiden palveluihin, osaamisen kehittämiseen ja asiantuntijuuden tuominen asiakkaan toimintaympäristöön. Eskoon sosiaalipalveluiden tuottamisessa tulee huomioida kuntien taloudellinen ja toiminnallinen tilanne siten, että kuntien on mahdollisuus käyttää Eskoon palveluita. Resurssien ja henkilökunnan tehokas käyttö on kuntien näkökulmasta erittäin tärkeää.

§ 185 POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
Asia etenee kunnanvaltuuston päätettäväksi 30.9.2019.

§ 186 TONTTIMAATA AHONKYLÄSTÄ
Kunnanhallitus hyväksyi yhteispinta-alaltaan 9,83 ha:n tilakaupat.

§ 187 TALOUSARVIOTA KOSKEVA VALTUUSTOSEMINAARI

järjestetään 11.10.2019.

/HK