Ajankohtaista

04.11.2019

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   4.11.2019
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

Tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 päätettiin esittää kunnanvaltuustolle edelleen 20,75% (§ 217)


Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 (§ 218)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää määrätä vuodelle 2020 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistöveroprosentti         0,93
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti     0,55
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti          1,20
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti         0,00
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti    3,00
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                                  3,10

Kiinteistöveroprosentteihin ei esityksen mukaan tulisi muutoksia.

Kaavoitus (§:t 220-222):
Kunnanhallitus myönsi kaavoitusluvan Ahonkylän Mehtä –nimiselle suunnittelualueelle. Kunnanhallitus esittää alueelle ilmajokisempaa nimeä  Ahonkylän Mettä.

Napustanmäki 2 alueen asemakaavan muutos Kanervalantien länsipuolella hyväksyttiin ja se asetetaan nähtäväksi 30 pv:n ajaksi.

Käpälämäki III alueen asemakaavamuutos-  ja laajennusehdotus hyväksyttiin ja myös tämä asetetaan nähtäväksi 30 pv:n ajaksi.

Palonkylän koulun tilojen kunto ja väistötilojen tarve (§ 223)
Hyväksyttiin Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotuksen  mukaisesti velvoittaa teknisen osasto kiireellisesti selvittämään ja varautumaan tarvittaviin väistötiloihin tai osoittaa tarvittavat tilat muualta.

Kuntakeskustan kehittämisen tilannekatsaus ja investointiesitys (§ 224)
Asia jätettiin pöydälle.

JIK Ky:n yhtymäkokoukseen 27.11.2019 (§ 227)  kunnan edustajiksi valittiin edustajiksi Matti Ylisaukko-oja, Juha-Pekka Karvonen, Juhani Filppula, Ahti Ranto ja Hannu Akkanen.

 (§ 228) Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:n avustusanomus vuodelle 2020  68.000 €.

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian yhteistyösopimus (§ 229) hyväksyttiin vuosille 2020-2022. Ilmajoen kunnan maksuosuus per vuosi on 5000 €. Samalla kunnanhallitus nimesi edustajaksi urheiluakatemian johtokuntaan liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori Tuomas Viitasaaren.

Ilmajoki on ollut urheiluakatemia toiminnassa mukana vuodesta 2007 lähtien. Urheiluakatemiaa hallinnoi Kuortaneen urheilu-opistosäätiö ja toiminnan aloittamisen käynnistäneen puitesopimuksen allekirjoittivat Ilmajoen, Kuortaneen ja Nurmon kunnat sekä Kauhajoen, Lapuan ja Seinäjoen kaupungit, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Kuortaneen urheiluopistosäätiö.
Ilmajoella toimivien valmennusryhmien urheilijoita akatemiassa on tällä hetkellä seuraavasti: monilajiryhmä/9 urheilijaa, paini/14 urheilijaa ja lisäksi Seinäjoen valmennusryhmien treeneihin osallistuu yksi ilmajokinen urheilija.

Sopimus oikeuttaa Ilmajoen kunnan  saamaan Ilmajoen valmennusryhmien urheilijoiden käyttöön urheiluakatemian organisoimat valmentautumisen asiantuntijapalvelut (terveydenhuolto, testaus, psyykkinen valmennus, ravintovalmennus, luennot jne.), saamaan Ilmajoen valmennusryhmien valmentajat mukaan akatemian valmentajayhteisöön (mm. tapaamiset, koulutukset, mentorointi), käyttämään Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian nimeä ja tunnuksia omassa markkinoinnissaan ja suhdetoimintatyössään,  saamaan haluamansa tunnuksen tai lyhyen informaation urheiluakatemian julkaisuihin ja nettisivuille.

Epanet Korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitus vuodeksi 2020 (§ 230)
Epanet eli Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto on keskeinen alueellinen korkeakoulutoiminnan toimintamalli. Epanet-verkoston päätavoite on nostaa osaamisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön vuorovaikutusta. Epanet-verkostolla on aikaansaatu tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa alueella ja sitä kautta parannettu yritysten kilpailukykyä ja lisätty alueen väestön hyvinvointia.
Ilmajoen kunta jatkaa rahoitusta osaltaan, kunnan rahoitusosuudeksi muodostuu 17 023 euroa vuonna 2020.

Myötätuuli Areenan energiatehokkuuden ja valaistuksen parantamiseen tähtäävä Ilmajoen liikunnan ja urheilun tuki ry:n kuntarahahakemus 9833 €  hyväksyttiin, sillä edellytyksellä, että hanke saa myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta. (§ 231)

Yhteistyösopimus kunnan ja Koskenkorvan urheilijat ry:n välillä hyväksyttiin vuoden 2019 osalta.  (§ 232) Sopimuksella Ilmajoen kunta saisi näkyvyyttä uuden hiekkatekonurmen pintaan tulevalla nimellä ja logolla.

Sopimus lentoasemapalveluiden ostamisesta Seinäjoen Lentoasema Oy:ltä (§ 233)
Kunnanhallitus päätti hyväksyä maksettavaksi vuoden 2019 maksuosuuden 30 000 euroa Seinäjoen Lentoasema Oy:lle. Määrärahan käytön ehtona on se, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta osuudestaan vastaavalla tavalla.

/HK