Esiopetukseen ilmoittautuminen

28.01.2020 - 01.03.2020

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2014 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2013 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistysjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli n. 19 tuntia viikossa ja enintään viisi (5) tuntia päivässä. 

Ilmoittautuminen
Lukuvuonna 2020 - 2021 annettavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla
3.2. – 1.3.2020 sähköisesti internetin kautta Wilmassa osoitteessa https://ilmajoki.inschool.fi/  

Mobiilisovelluksella esiopetukseen ilmoittautumista EI voi tehdä.

Jos jostakin syystä sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei onnistu, otatko yhteyttä sivistystoimistoon puhelimitse Johanna Yli-Pirilä 044-4191 282 tai sähköpostitse sivistystoimisto@ilmajoki.fi 

HUOM! WILMASSA EI VOI ILMOITTAUTUA VARHAISKASVATUKSEEN. Katso kohta Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.

Vuonna 2014 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan. 

Lisätietoja sähköisestä ilmoittautumisesta saa sivistystoimistosta, puh. 044-4191 282 tai sivistystoimisto@ilmajoki.fi.

Huoltajan toivotaan antavan kaksi vaihtoehtoista (1. ja 2. vaihtoehdot) esiopetuspaikkaa varhaiskasvatuksen tarve huomioiden. Ilmoitettujen vaihtoehtojen perusteella pyritään muodostamaan esiopetusryhmät kunnan kokonaistilanne huomioiden. Tällä hetkellä esiopetusryhmän muodostumiseksi edellytetään vähintään seitsemän (7) lapsen ilmoittamista samaan ryhmään.

Mahdolliset esiopetuksen järjestämispaikat 

PÄIVÄKOTIEN alaisuudessa
1. Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 685
Koulutie 41, 60720 TUOMIKYLÄ

2. Munakan päiväkoti 044-4191 807
Kettusaarentie 31, 60450 MUNAKKA

3. Neiron päiväkoti 044-4191 747
Saunamäentie 360, 60760 POJANLUOMA

4. Palonkylän esiopetusyksikkö 044-4191 739
Savitie 10 B, 60800 ILMAJOKI

5. Peuralan esiopetus 044-4191 736
Urheilutie 2, 60800 ILMAJOKI

6. Västilän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 882
Hyövältintie 4, 61330 KOSKENKORVA

KOULUJEN alaisuudessa
7. Ilomäen koulu
Mäkikyläntie 329, 61350 HUISSI 044-4191 711

8. Koskenkorvan koulu
Opintie 1, 61330 KOSKENKORVA 044-4191 893

9. Nopankylän koulu
Toimelantie 40, 61340 NOPANKYLÄ 044-4191 713

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan asuinpaikkaan vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ilmoittautumisten perusteella esiopetuspaikoista ja -ryhmistä määrärahansa puitteissa kevätlukukauden 2020 aikana. 

Kuljetus
Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 kilometrin matkoille ja maksullisena alle 3 kilometrin matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on samassa paikassa varhaiskasvatuksessa. Maksullisessa kuljetuksessa (alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään viimeistään kesäkuussa. Esiopetusyksiköt informoivat vanhempia tutustumisen ajankohdasta.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, hakeudutaan siihen 1.3.2020 mennessä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan nettisivuilta: Ilmajoki – Varhaiskasvatus, koulut ja opiskelu – Varhaiskasvatus – Sähköinen asiointi.

Lisätietoja päiväkotien esiopetuksen yksiköistä, yhteystiedot edellä.
Esiopetuksen kuljetuksista lisätietoja sivistystoimisto puh. 044-4191 284, sivistystoimisto@ilmajoki.fi 

Ilmajoella 28.1.2020

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA