Haku perusopetuksen aamu- ja /tai iltapäivätoimintaan 2020-2021

28.01.2020 - 01.03.2020

Ilmajoen kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen (1. ja 2.) vuosiluokkien oppilaille sekä erityisoppilaille vuosiluokilla 3.-9., jos he kuuluvat kehitysvammalakiin perustuvan erityishuolto-ohjelman piiriin.

Ryhmän muodostuminen ja valintaperusteet
Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan järjestämiseksi ja ryhmän muodostumiseksi on vähintään yhdeksällä (9) lapsella oltava syyslukukauden alusta alkaen jatkuva ja säännöllinen aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve. Lisäksi ryhmän muodostumisen edellytyksenä on toimintaan osoitetut riittävät määrärahat. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kevään 2020 kuluessa lopullisista aamu- ja iltapäivätoiminnan toimipaikoista toimintasuunnitelman puitteissa. 

Mikäli toimintapaikkaa kohti tulee enemmän hakijoita kuin on tarjota paikkoja, etusijalla ovat oppilaat, joilla on asiantuntijan lausunto aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarpeesta, 1. vuosiluokan oppilaat sekä 2.-9. lk:n oppilaat, jotka kuuluvat erityishuolto-ohjelman piiriin. Tarvittaessa käytetään arvontaa. Päätös toimintaan ottamisesta ja hakemuksen mukaisen toimintamaksun vahvistamisesta pyritään lähettämään sähköisesti toukokuun loppuun mennessä.

Toiminnasta perittävät maksut
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut voivat muuttua nykyisestä myös kesken toimintakauden. Maksut ovat 1.1.2019 alkaen seuraavat:

 - 1-10 päivää kuukaudessa tarvitsevalle 77 euroa kuukaudessa.
-  Yli 10 päivää kuukaudessa tarvitsevalle 148 euroa kuukaudessa.

Toimintaan haetaan ajalla 3.2. – 1.3.2020 ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta Wilmassa osoitteessa https://ilmajoki.inschool.fi/.
(Kirjaudu Wilmaan omilla tunnuksilla  Klikkaa yläpalkissa ”Lomakkeet” –välilehteä  Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan lv 2020-2021)

Hakemisessa käytetään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä saatuja Wilman käyttäjätunnusta salasanoineen. Tarvittaessa on saatavilla myös paperisia hakulomakkeita.

Lisätietoja: https://www.ilmajoki.fi/ajankohtaista,  sivistystoimisto@ilmajoki.fi tai puh. 044-4191 488 / Mirva Nevala-Kytösaari perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori 

Ilmajoella 28.1.2020

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA