Yritys tai yhdistys! Oletko vailla kesätyöntekijää?

04.02.2020 - 31.05.2020

Ilmajoen kunta tukee kesällä 2020 entiseen tapaan kesätyöpaikkojen järjestämistä seuraavasti:
kesätyötukea maksetaan yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikan järjestämisestä ajalla 1.5.-31.8.2020

Tukea maksetaan yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää kesätyöhön Ilmajoen kunnan alueella ilmajokisen 1996-2004 syntyneen nuoren.

Ilmajoen kunnan tuki yritykselle tai yhdistykselle on 250 € /3 vkoa  (yksi tukijakso/kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään 3 vkon kesätyösopimusta = kirjallinen työsopimus.)  Kolmen viikon työjakso voidaan suorittaa useassa eri osassa. 

Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut tai vähintään 7,80 euroa/tunti/+ sivukulut, työaika vähintään 5 h / päivä.
Kesätyösopimus/varauslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta tai  kunnan nettisivulta www.ilmajoki.fi/ajankohtaista/.

Ilmajoella 3.2.2020     
Ilmajoen kunta/kesätyöt

 

Kesätyötuki ohje / varauslomake 2020
Tilityslomake