Kunnalliset ilmoitukset

11.11.2016

Ilmajoen kunta pyytää tarjouksia opetustoimen kuljetuksista kevätlukukaudelle 2017 ja optiona syyslukukaudellle 2017    tarjousasiakirjoista tarkemmin ilmenevin tiedoin.

Ilmajoella 11.11.2016

Kirsi Kinnunen
Sivistystoimenjohtaja

Tarjouspyyntö
Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
Tarjous
Luonnos ostoliikennesopimuksesta

Kysymykset ja vastaukset
Tarjousasiakirja nro 2. korjattu 8.12.2016