Kunnalliset ilmoitukset

13.01.2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO TOIMIKAUDEN 2013-2016 (-2017) LOPPUUN SAAKKA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai
klo 17.00. Tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15.

Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta kokoontuu tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on keskiviikko. Tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona sosiaalitoimistossa klo 9-15 lukuun ottamatta yksilöasioiden
pöytäkirjaa, joka ei ole julkinen.

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana tiistaina sivistystoimistossa klo 8-16 tai päivän ollessa pyhä, sitä seuraavana arkipäivänä.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta kokoontuu tarpeen mukaan, pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 16.30. Tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä klo 9-15.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta
Nuoriso- ja liikuntalautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouspäivästä lukien vapaa-aikatoimistossa klo 9-12.

Ympäristölautakunta
kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä tiistaina alkaen klo 17.30.
Maalis – ja kesäkuussa kokouksia pidetään myös kuukauden toisena tiistaina. Tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina rakennusvalvontatoimistossa klo 9-15.

Lakeuden jätelautakunta
Jätelautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko.
Pöytäkirja pidetään osakaskunnissa yleisesti nähtävänä 16 päivän kuluttua kokouksesta ja mikäli mainittu päivä on pyhäpäivä niin sitä seuraavana arkipäivänä.

Lisäksi kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivulla www.ilmajoki.fi pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Viranhaltijapäätökset
pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavana maanantaina
kunnanviraston normaalina aukioloaikana klo 9-15. Päätökset ovat nähtävänä päätöksentekijällä.

Johtavat viranhaltijat
tavoittaa varmimmin sopimalla tapaamisesta puhelimitse.

Ilmajoella tammikuun 13. päivänä 2017

KUNNANHALLITUS