Kunnalliset ilmoitukset

09.02.2017

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta kokoontuu kunnallisten ja valtiollisten vaalien yhteydessä.
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina keskusvaalilautakunnan sihteerillä klo 9-15.