Kunnalliset ilmoitukset

15.02.2017

K U N N A N V A L T U U S T O N    K O K O U S

pidetään kunnantalolla maanantaina 20. päivänä helmikuuta 2017, alkaen kello 18.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

-    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-    Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
-    Kassalainan myöntäminen Herralan koulun vanhempainyhdistys ry:lle koskien Herralan koulun monitoimikenttä -hanketta/velka-ajan pidennys
-    Kassalainan myöntäminen Ilmajoen Moottoripyöräilijät ry:lle Nuijaladon pihan pykäys -hankkeen toteuttamista varten
-    Kahmankujan asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontin myynnin periaatteet (Kierrätyskeskus)
-    Huissin Koskensalon alueen tontin myyntihinta ja myyntiehdot
-    Neiron ja Niemistöntien ympäristön lisäalueiden myyntihinta ja myyntiehdot
-     Eron myöntäminen Otto Mantereelle kunnanvaltuuston jäsenyydestä
-    Sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä eron myöntäminen Otto Mantereelle jaa uuden jäsenen valinta
-    Valtuuston varajäsenen tehtävästä eron myöntäminen Tuomas Vaismaalle ja uuden varajäsenen valinta
-    Eron myöntäminen Juhani Saunamäelle valtuuston varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta hänen tilalleen
-    Anu Niemelän eropyyntö Jaakko Ilkan koulun johtokunnan jäsenyydestä vuoden 2016 lopussa sekä uuden jäsenen valinta
-    Tilinpäätös vuodelta 2014
-    Kuntalaisaloite savuttomasta kunnasta
-    Kuntalaisaloite uusi jääkiekkokaukalo Ahonkylään
-    Kuntalaisaloite leikkipuiston rakentamisesta Ilmajoen Napustanmäelle
-    Nuorisovaltuuston aloite koirapuiston rakentamisesta
-    Kuntalaisaloite Ilmajoen torin esteettömyyden parantamisesta ja lisäopasteista
-    Kuntalaisaloite Isännäntien ja siitä erkanevien kaavateiden kunnostamiseksi ja päällystämiseksi
-    Kuntalaisaloite tiestön parantamiseksi/IlmajoenTyöväenyhdistys ry
-    Kuntalaisaloite aamupäivätoiminnan jatkumiseksi lukuvuosien 2016-2017 aikana ja tulevaisuudessa
-    Aloite ystävyyskunnan hankkimiseksi Keski-Virosta
-    Nuorisovaltuuston aloite koskien mopoliikenteen kieltämistä Ilkantien sillalla
-    Kuntalaisaloite postipalvelujen saamiseksi Ahonkylään
-    Kuntalaisaloite induktiosilmukan hankkimisesta kunnan yleisiin tiloihin
-    Kuntalaisaloite kehonpainoharjoitteluun soveltuvan ulkoliikuntapaikan rakentamiseksi Ilmajoelle
-    Tiedoksi saatettavat asiat


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimis-tossa torstaina 23. päivänä helmikuuta 2017 kello 10.00-13.00.


Ilmajoella 16. päivänä helmikuuta 2017


Timo Kankaanpää
kunnanvaltuuston puheenjohtaja