Kunnalliset ilmoitukset

15.02.2017

Lakeuden Etapin hakemus, koskien valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi/LSSAVI

Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

KUULUTUS JA TIIVISTELMÄ HAKEMUKSESTA