Kunnalliset ilmoitukset

23.02.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

10§
Myönnetty
17-0022-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0286
Munakunnantie 7, 60720 TUOMIKYLÄ
Dava Foods Oy
Rakennuslupa
Teollisuushallin laajennus sekä sisätilojen muutostyöt
                                                          
11§
Myönnetty
17-0029-R
Kokkola, 145-411-0010-0200
Palonkuja 10, 61330 KOSKENKORVA
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumis- ja majoitustilaksi sekä talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumistilaksi
                                                          
16§
Myönnetty
17-0030-R
Palo, 145-419-0001-0771
Polkuvainiontie 2, 60800 ILMAJOKI
As Oy Ilmajoen Polkuvainiontie Rubiini
Rakennuslupa
Asuinrivitalot A ja B sekä autokatos

                                                          
Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 29.03.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi