Kunnalliset ilmoitukset

07.03.2017

KUNTAVAALIT 2017
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Äänestysalue:        Äänestyspaikka:
 1.  Västilän äänestysalue    Västilän koulu, Hyövältintie 4
 2.  Nopankylän äänestysalue    Nopankylän koulu, Toimelantie 40
 3.  Huissin äänestysalue    Ilomäen koulu, Mäkikyläntie 329
 4.  Peuralan äänestysalue    Koulutuskeskus Sedu (Ilmajoen maatalousoppilaitos), Ilmajoentie 525
 5.  Kunnallistalon äänestysalue    Kunnallistalo, Ilkantie 18
 6.  Peltoniemen äänestysalue    Peltoniemen koulu, Jäpintie 2
 7.  Palonkylän äänestysalue    Palonkylän koulu, Savitie 10
 8.  Munakan äänestysalue     Munakan koulu, Halkonevantie 8
 9.  Tuomikylän äänestysalue    Ahonkylän koulu, Koulutie 41
10. Neiron äänestysalue        Neiron koulu, Saunamäentie 360
11. Koskenkorvan äänestysalue    Koskenkorvan koulu, Opintie 1

Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestyspaikalla.
Tiedot omasta äänestysalueesta saa maistraatin äänioikeutetuille postittamasta
ilmoituskortista, joka on hyvä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 välisenä aikana.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 18 (valtuustosali, II kerros)
Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 18 (valtuustosali, II kerros)
29.-31.3.2017  (ke-pe)    klo 10.00-18.00
1.-2.4.2017      (la-su)    klo 10.00-16.00
3.-4.4.2017      (ma-ti)    klo 10.00-20.00

Koskenkorvan koulu, Opintie 1
29.-31.3.2017 (ke-pe)    klo 12.00-17.00
1.-2.4.2017     (la-su)    klo 12.00-16.00
3.-4.4.2017    (ma-ti)    klo 12.00-20.00

Sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa Ilmajoella ennakkoäänestys (laitosäänestys) toimitetaan ovat: Akuutti- ja kuntoutusyksikkö (Pappilantie 2, terveyskeskus), Vuorohoitoyksikkö Päivölä (Pappilantie 2, terveyskeskus), Kotokartano (Könnintie 34), Niittykoti (Homesojankuja 8), Könninkoto (Homesojankuja 14), Hopiarati (Kivenhakkaajantie 31), Hoitokoti Tuulikello Koskenkorvalla sekä Hoivakoti Ilkka (Lauroselankuja 6).  Ennakkoäänestyksestä kyseisissä laitoksissa ilmoittaa laitosten vaalitoimikunta erikseen laitoksissa julkaistavilla ilmoituksilla.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin tai muiden kuljettamana tai muiden avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen oikeutetun tulee ilmoittautua ennakkoon kirjallisesti tai puhelimitse Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 23, 60801 Ilmajoki ja käyntiosoite Ilkantie 18, puhelin (06) 419 1111 (keskus) tai 044-4191202 (Korkiamäki) tai 044-4191203 (Keihänen).  Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.  Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä,  on saatavana kunnanviraston hallintotoimistosta tai lomakkeen voi tilata puhelimitse numerosta 044-4191 202.

Ilmajoella 6. päivänä maaliskuuta 2017
 
ILMAJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA