Kunnalliset ilmoitukset

08.03.2017

Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 8.3.2017 antanut päätöksen nro 21/2017/1

Hakija
Vaskiluodon Voima Oy, Kirkkopuistikko 0, 65100 Vaasa

Asia ja sijainti
Iso-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvassa määrätyn päästötarkkailun muuttaminen, Ilmajoki ja Kurikka

Päätös on nähtävillä valitusajan 8.3. – 7.4.2017 Ilmajoen kunnantalolla (Ilkantie 18) ja Kurikan kaupungintalolla (Kärrytie 1). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkym-menen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa pää-töksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 7.4.2017.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antavat:
Ympäristöylitarkastaja Johanna Romu, puh. 0295 018 775,
Ympäristöneuvos Satu Ahola, puh. 0295 018 744,
etunimi.sukunimi@avi.fi