Kunnalliset ilmoitukset

14.03.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.03.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

26§
Myönnetty
17-0046-R
Lahti, 145-414-0004-0097
Joupinkuja 203, 60800 ILMAJOKI
Rakennuslupa
Kuivaamon laajennus rehustamolla ja sikalan laajennus sos.tiloilla sekä lietesäiliö
                                                          
27§
Myönnetty
17-0044-R
Palo, 145-419-0004-0265
Kuivas-Nikkolantie 26, 60800 ILMAJOKI
Rakennuslupa
Talousrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos
                                                          
28§
Myönnetty
17-0036-R
Palo, 145-419-0001-0773
Polkuvainiontie 4, 60800 ILMAJOKI
Asunto Oy Ilmajoen Vainionhovi
Rakennuslupa
Asuinrivitalon laajennus terassilla
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 29.03.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi